www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

نحوه امتیاز بندی در مدارس شاهد (برای ایثارگران و سایر اولویت ها)

نحوه امتیاز بندی داوطلبان ثبت نام در مداس شاهد با اولویت ایثارگری

 

ردیف وضعیت دانش آموز میزان امتیاز توضیحات و مدارک مورد نیاز
1 دانش آموز جانباز

فرزند جانباز 25 تا 49 درصد

(3000 امتیاز) شناسایی از کد ملی دانش اموز از طریق سامانه

تبصره: در صورت جانبازی مادر از کد ملی مادر استفاده شود

2 *فرزند جانباز تا 25 درصد (2000امتیاز) شناسایی از کد ملی دانش اموز از طریق سامانه

تبصره: در صورت جانبازی مادر از کد ملی مادر استفاده شود

3 خواهر و برادر شهید و جانباز 70% و بالاتر هرمورد 500 امتیاز -شناسایی از کد ملی پدر و مادر دانش اموز از طریق سامانه

-معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

نوه شهید و نوه جانباز 70% و بالاتر هر مورد 500 امتیاز-حداکثر1000امتیاز
4 فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی خدمت بسیجیان در جبهه در 8 سال دفاع مقدس (شهریور 59 تا شهریور 67 – حداکثر 96 ماه): (هرماه 30 امتیاز) -ارائه گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسیج یا جهاد سازندگی با ذکر مدت حضور

مدت حضور به روز محاسبه شود

مثال:10 ماه و 20 روز        (10*30)+20=320

5 **فرزند رزمنده جبهه مقاومت هرماه 30 امتیاز گواهی معتبر از حوزه ایثارگران سپاه
6 فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه الف- حضور در جبهه و مناطق جنگی در 8 سال دفاع مقدس(شهریور59 تا شهریور 67 – حداکثر 96 ماه(هرماه 15 امتیاز)

ب- حضور در مناطق امنیتی از تاریخ 1/7/67 به بعد حداکثر 90 ماه(به ازای هر ماه 2 امتیاز)

ج-حضور در مناطق عملیاتی از تاریخ 1/7/67 به بعد حداکثر 60 ماه (به ازای هر ماه 1/5 امتیاز)

د- حضور در مناطق امنیتی(شمال غرب ایران) از تاریخ 1/1/58 لغایت 31/6/59 (به مدت 18 ماه) هر ماه 15 امتیاز

ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح صادر کننده مطابق راهنمای ثبت نام مدت حضور به روز محاسبه شود

مثال 10 ماه و 20 روز

320= 20 + (30*10)

7 نوه آزاده(2مورد) هرمورد 100 امتیاز -شناسایی از کد ملی پدر و مادر از طریق سامانه

-معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید  و امور ایثارگران

نوه جانباز 50 تا 69 درصد(2مورد) هرمورد100 امتیاز
نوه آزاده با جانبازی تا 69 درصد 150 امتیاز
8 -نوه جانباز تا 49درصد(2مرد)

-سلاله(نتیجه) شهید(2مورد)

-خواهر زاده یابرادرزاده شهید و جانباز 70%به بالا(حداکثر5 مورد)

هر مورد 50 امتیاز -معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران
فرزند همسر(شهید، جانباز50% به بالا و آزاده) 50 امتیاز -معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

 

 

نحوه امتیاز بندی داوطلبان ثبت نام برای سایر اولویتها

 

ردیف وضعیت دانش آموز میزان امتیاز توضیحات و مدارک مورد نیاز  
9 حافظ قرآن کریم هر جزء 15 امتیاز گواهی معتبر از اداره کل اموزش  و پرورش استان یا سازمان اوقاف و امور خیریه با تایید ستاد اجرایی شاهد استان  
10 حائز رتبه اول تا سوم در مسابقات سالانه حفظ، مفاهیم، قرائت قرآن ونهج البلاغه آموزش و پرورش در سطح منطقه، استان، کشور و بین المللی مسابقات در سطح منطقه 5 امتیاز

مسابقات در سطح استان 30 امتیاز

مسابقات در سطح کشور 50 امتیاز

مسابقات در سطح بین الملل 60 امتیاز

تذکر:حداکثرامتیاز در این بخش 150 امتیاز می باشد.

-حداکثر 2 گواهی از منطقه پذیرفته شود

-گواهی معتبر از واحد مرتبط در اداره اموزش و پرورش منطقه استان حوزه ستادی با تایید ستاد اجرایی شاهد استان

 
11 حائز رتبه اول تا سوم در مسابقات فرهنگی،هنری، ورزشی و علمی دانش آموزان برگزار شده از سوی آموزش و پرورش مسابقات در سطح منطقه 5 امتیاز

مسابقات در سطح استان 30 امتیاز

مسابقات در سطح کشور 50 امتیاز

مسابقات در سطح بین الملل 60 امتیاز

تذکر:حداکثرامتیاز در این بخش 150 امتیاز می باشد.

-حداکثر 3 گواهی از منطقه پذیرفته شود.

-گواهی صادره از واجد مرتبط در اداره آموزش و پرورش منطقه استان حوزه ستادی

-مسابقات علمی شامل المپیاد های علمی و جشنواره خوارزمی

 
12 فرزند کارمند رسمی و پیمانی آموزش و پرورش و بنیاد شهید شاغل در طرح شاهد اشتغال فعلی در طرح شاهد در سال جاری

عوامل آموزشی(معلمین) به ازای هر 6 ساعت تدریس در هفته 20 امتیاز

عوامل اداری به ازای هر 6 ساعت در هفته 15 امتیاز

 

 

-آخرین حکم استخدامی یا ابلاغی رسمی مبنی بر اشتغال موظف در طح شاهد در سال تحصیلی جاری

-گواهی سوابق خدمت در طرح شاهد ا مراجع ذیربط

سابقه سنوات گذشته خدمت تا پایان سال به نسبت 24 ساعت در طرح شاهد هر سال 8 امتیاز-سابقه سنوات گذشته(اداری)در طرح شاهد هر سال 10 امتیاز

حداکثر امتیاز این بند برای زوج کارمند و فرهنگی(شاغل در طرح شاهد) 300 امتیاز است.

اعضای اصلی ستاد شاهد و مشاوره استان و منطقه 50 امتیاز

دانش آموزان متقاضی ثبت نام در مدرسه شاهد محل تدریس والدین
به ازای هر 6 ساعت 25 امتیاز با حداق 12 ساعت-حداکثر 100 امتیاز
13 فرزندان کارکنان رسمی آموزش و پرورش شاغل در مدرسه ایثارگران اشتغال فعلی در مدارس ایثارگران

عوامل آموزشی(معلمین) به ازای هر 6 ساعت تدریس موظف در هفته 8 امتیاز

عوامل اداری به ازای هر 8 ساعت موظف در هفته 8 امتیاز

 

آخرین حکم استخدامی یا ابلاغ رسمی اشتغال موظف در مدرسه ایثارگراندر سال تحصیلی جاری

سابقه خدمت تمام وقت موظف در مدارس ایثارگران به نسبت 24 ساعت در هفته هر سال 4 امتیاز
14 فرزندان فرهنگیان شاغل به تدریس در مدارس مناطق امنیتی 100 امتیاز به تشخیص ستاد شاهد منطقه

جهت بهره مندی از امتیاز این بند به کارشناسی شاهد منطقه مراجعه نمایید.

 
15 فرزند کارمند رسمی آموزش و پرورش و بنیاد شهید(شاغل یا بازنشسته)(مامور یا انتقالی به ادارات دیگر) هرسال سابقه خدمت رسمی یا پیمانی(5 امتیاز)

حداکثر امتیاز سابقه خدمت زوج کارمند: 300 امتیاز

-اخرین حکم استخدامی صادره در سال جاری(برای شاغلین)

-آخرین حکم بازنشستگی(برای بازنشستگان) و گواهی سوابق خدمت در اموزش و پرورش (باری مامورین  انتقالی ها)

 
16 فرزند یا نوه خیر مدرسه ساز به شرح بند 3-6 حداکثر 120 امتیاز (با اولویت احداث مدرسه شاهد)

به تشخیص ستاد شاهد استانالف-احداث و ساخت مدرسه(120امتیاز)

اهدا زمین(80 امتیاز)

گواهی صادره در سال جاری از اداره کل نوسازی مدراس استان و تایید کتبی ستاد اجرایی شاهد استان
تجهیز مدرسه به نسبت هزینه کر(مدارس غر شاهد 20 امتیاز)(مدارس شاهد50 امتیاز) گواهی صادره از ستاد شاهد استان تا پایان اسفند ماه
17 امتیاز علمی دانش آموز معدل دانش آموز *15 کارنامه تحصیلی دانش اموز  

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با تلفن ثابت تهران با شماره 9092305882 تماس حاصل نمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا