اخبار مرتبط با دانشگاهاخبار مرتبط با کنکور سراسریمشاوره کنکور سراسری

ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز کنکور97

پیرو اطلاعیه مورخ 97/10/16 بدین‌وسیله توجه داوطلبانی را که اسامی آنها به عنوان پذیرفتهشدگان نهایی هر یک

از رشتههای تحصیلی نیمه‌متمرکز آزمون سراسری سال 1397 در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اعلام شده است، به

موارد ذیل جلب می‌نماید:

1- کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه و یا موسسه محل قبولی خود برای اطلاع از

برنامه زمانی، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه مراجعه خود جهت ثبت‌نام، از روز دوشنبه مورخ 97/10/24 به پایگاه

اطلاع‌رسانی موسسه محل قبولی ذیربط مراجعه نمایند. داوطلبان لازم است طبق تاریخ اعلام شده به همراه مدارک

به موسسه محل قبولی خود مراجعه نمایند، بدیهی است عدم مراجعه به موقع پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام به منزله

انصراف قطعی از تحصیل آنها تلقی خواهد شد.

2- کلیه پذیرفته‌شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی لازم است یک

هفته بعد از اعلام اسامی پذیرفته شدگان در سایت این سازمان، برای اطلاع از برنامه زمانی، مکان، مدارک مورد نیاز و

نحوه ثبت نام اینترنتی و یا مراجعه حضوری خود جهت ثبت‌نام، به سایت اطلاع‌رسانی دانشگاه فرهنگیان به نشانی:

http://te.cfu.ac.ir و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به نشانی www.sru.ac.ir مراجعه نمایند. بدیهی است عدم

مراجعه به موقع پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام به منزله انصراف قطعی از تحصیل آنها تلقی خواهد شد.

3- اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان

اعلام نخواهد شد. با پذیرفته‌شدگان برای انجام مراحل ثبت‌نام توسط دانشگاه مذکور هماهنگی لازم بعمل خواهد

آمد.

4- در رشته‌های تحصیلی نیمه‌ متمرکز تربیت مروج سیاسی و مربیگری عقیدتی (کدهای 18616 و 17664) مرکز

آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه- قم و رشته فوریتهای پزشکی (کد 18547) بورسیه وزارت دفاع در

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج/ بدلیل عدم ارسال نتایج مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش داوطلبان

از سوی موسسات مذکور، هیچ داوطلبی به عنوان پذیرفته‌شده نهایی اعلام نخواهد شد. داوطلبان در صورت داشتن

هر گونه سوال می‌توانند با ارگان و یا دانشگاه ذیربط تماس حاصل نمایند.

5- در کدرشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز کدهای (18516، 18519، 18538، 18549، 18550، 18696 و 18697) بدلیل

اینکه داوطلبی در مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش از سوی موسسات ذیربط مورد تائید قرار نگرفته

است، هیچ داوطلبی به عنوان پذیرفته‌شده نهایی اعلام نگردیده است.

الف- مدارکی که پذیرفته‌شدگان لازم است به هنگام ثبت‌نام ارائه نمایند:

1- کلیه پذیرفته‌شدگان باید دارای یکی از مدارک پایان دوره کاردانی (فوق دیپلم) و یا گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی

یا دیپلم چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه (دارای بخش و شهر محل اخذ مدرک) با تاریخ اخذ حداکثر 97/11/30

باشند و برای ثبت‌نام به موسسه محل قبولی در زمان اعلام شده توسط دانشگاه مراجعه نمایند.

2- اصل و تصویر مدرک دیپلم و یا گواهی تحصیلی پایان دوره متوسطه و دو سال ما قبل آن برای کلیه پذیرفته‌شدگان

اعم از نظام جدید و یا  نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا هنرستان به انضمام تصویر آن

که بخش و شهر محل اخذ مدرک تحصیلی در آن مشخص باشد.

3- اصل و یا گواهی مدرک پایان دوره کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای برای پذیرفته شدگان دارای

مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی (حداکثر تا تاریخ 97/11/30) به انضمام تصویر آن، همچنین اصل و یا

گواهی دیپلم متوسطه، سال ما قبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان که

بخش و شهر محل اخذ دیپلم و سال ما قبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم در آن مشخص شده باشد، به انضمام یک برگ

تصویر آن.

4- اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری تصویر از این مدارک.

5- شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری (پذیرفته شدگان مرد که برای آنان معافیت تحصیلی

درخواست می‌گردد لازم است دوازده قطعه عکس همراه داشته باشند).

6- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه شرایط مربوط به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 36

دفترچه راهنمای شماره یک آزمون سراسری سال 1397 مشخص کند (برای برادران).

7- با توجه به بخشنامه 460/221446 مورخ 91/10/18 ریاست‌ محترم‌ مرکز سنجش آموزش ‌و پرورش کلیه

پذیرفته‌شدگان می‌بایست به همراه تصویرگواهی پیش‌دانشگاهی خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست

تاییدیه‌ی تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصیل خود را نمایند و رسید مربوط را در

زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند. کلیه پذیرفته‌شدگان حتماً عنوان رشته قبولی و عنوان و آدرس دانشگاه محل

قبولی خود را در زمان تکمیل فرم در دفاتر پیشخوان اعلام نمایند.

8- ارائه اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش

پرورش برای دیپلمه‌های نظام جدیدآموزش متوسطه (ریاضی‌فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف

اسلامی) سال‌های 1384 به بعد که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است در هنگام ثبت‌نام

ضروری می‌باشد.

9- اصل کارنامه تحصیلی دوره پیش‌دانشگاهی (ریاضی ‌فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و

هنر) در هر یک ‌از سال‌های 1391 الی 1397 با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

ب- تذکرات مهم در رابطه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی:

1- آن دسته از پذیرفته‌شدگان نهایی رشته های تحصیلی متمرکز آزمون سراسری (اعلام قبولی شهریورماه) که در

ردیف پذیرفته شدگان رشته‌های نیمه متمرکز قرار گرفته اند. مطابق ضوابط قبولی متمرکز آنان کان لم یکن گردیده و

می بایست منحصراً در رشته قبولی نیمه‌متمرکز ثبت نام و به تحصیل بپردازند.

2- داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته‌شدگان نهایی رشته های تحصیلی نیمه‌متمرکز آموزش تربیت بدنی

دانشگاه فرهنگیان و یا علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی اعلام گردیده است، چنانچه جزء

پذیرفته‌شدگان رشته متمرکز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی در آزمون سراسری سال 1397

(اعم از اعلام اسامی شهریورماه و یا مرحله تکمیل ظرفیت) باشند، برابر ضوابط اعلام شده، قبولی آنان در رشته

متمرکز لغو شده و منحصراً می‌بایست در رشته پذیرفته‌شده نیمه متمرکز ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهند. این دسته از

داوطلبان نیاز به انصراف از رشته قبولی قبلی ندارند و با آنان همانند دانشجوی انتقالی رفتار خواهد شد.

3-پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت که در ردیف پذیرفته شدگان رشته های

تحصیلی نیمه‌متمرکز (غیر از رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی) در آزمون‌

سراسری‌ سال‌ 1397، نیز قرار گرفته‌اند، می‌بایست از دو رشته قبولی اعلام شده یکی را به دلخواه انتخاب و در آن

رشته به تحصیل بپردازند. بدیهی است ثبت‌‌نام این دسته از پذیرفته شدگان در یک کدرشته قبولی به منزله انصراف از

رشته دیگر تلقی خواهد شد.

4- داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته‌شده نهایی دوره های روزانه درج گردیده، خواه در مؤسسه آموزش

عالی ذیربط ثبت‌نام نمایند و یا ننمایند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1398 به منظور انتخاب

رشته های تحصیلی دوره روزانه نمی باشند و در صورت شرکت در آزمون سراسری سال 1398، با رعایت شرایط و

ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام منحصراً در رشته‌های مربوط به دوره‌های غیرروزانه پذیرش خواهند شد.

5- گزینش رشته‌های نیمه‌متمرکز آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره های مختلف تحصیلی دانشگاهها و

مؤسسات آموزشعالی از بین داوطلبانی که در مراحل معاینه و آزمون عملی آن شرکت نموده‌اند و از سوی کمیته آزمون

عملی واجد شرایط از نظر معاینه و آزمون عملی برای گزینش نهایی اعلام شده اند با در نظر داشتن نمره علمی زیر

گروه رشته مذکور و نمره‌های علمی و عملی مکتسبه (رشته‌ آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی از بین گروه‌ های

آزمایشی «1، 2 و 3» انجام شده و داوطلبانی که در آزمون عملی شرکت نموده ولی اسامی آنان به عنوان پذیرفته‌شده

نهایی اعلام نشده است، یا مردود مراحل معاینه و آزمون عملی بودند و یا در گزینش نهایی مردود علمی در مقایسه

با سایر پذیرفته‌شدگان نهایی شناخته شده اند. 

داوطلبان گرامی می‌توانند سوالات خود را درخصوص موضوعات فوق حداکثر تا تاریخ 97/10/30 از سیستم

پاسخگویی اینترنتی مندرج در پایگاه اطلاع‌ رسانی این سازمان ارسال نموده و یا با شماره‌ تلفن  42163  (پیش شماره

021) تماس حاصل نمایند و از مراجعه حضوری خودداری گردد. ضمناً به سوالات مطرح شده و یا درخواستهای واصله

بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با تلفن ثابت تهران با شماره 9092305882 تماس حاصل نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا