اخبار مرتبط با دانشگاهاخبار مرتبط با دکتریاخبار مرتبط با کاردانیدانشگاه آزاد

زمان مراجعه و ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی سال98

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه ای سال 98 دانشگاه آزاد اسلامی (23 - شهریور - 1398)

زمان مراجعه و ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی سال98

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه ای سال 98 دانشگاه آزاد اسلامی (23 – شهریور – 1398)

 

پذیرفتــه شــدگان همــه رشــته هــا بایــد شخصــاً دریکــی از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 25و 26شــهریورماه 98با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش و پـــذیرش دانشـــگاه بـــه آدرس:www.sanjesh.iau.ac.irو همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسـلامی بـه آدرس iau.ac.irدرج شده است مراجعه نمایند.

پذیرفته شـدگان واحـدهای علـوم و تحقیقـات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، پزشکی تهران، تهران شرق،بروجرد،خوراسگان،سنندج، نجف آباد، تبریز، کرج، قم ،شیراز، پرند،مشهد،همدان،اراک و شهر ری جهـت اطـلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی اسـت بـه آدرس سـایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه نمایند:

علوم و تحقیقات به آدرس :www.srbiau.ac.ir

تهران مرکزی به آدرس :www.iauctb.ac.ir

تهران جنوب به آدرس :www.azad.ac.ir

پزشکی تهران به آدرس :www.iautmu.ac.ir

تهران شمال به آدرس :www.iau-tnb.ac.ir

تهران شرق به آدرس :www.iauet.ac.ir

خوراسگان به آدرس:www.register.khuisf.ac.ir

نجف آباد به آدرس :http://rs.iaun.ac.ir

بروجرد به آدرس :www.aiub.ac.ir

سنندج به آدرس :www.iausdj.ac.ir

تبریز به آدرس: www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس :www.kiau.ac.ir

قم به آدرس :www.qom-iau.ac.ir

شیراز به آدرس :www.iaushiraz.ac.ir

پرند به آدرس :www.piau.ac.ir

مشهد به آدرس :www.mshdiau.ac.ir

همدان به آدرس :www.iauh.ac.ir

اراک به آدرس :www.iau.arak.ac.ir

یادگار امام )ره(شهرری به آدرس :www.iausr.ac.ir

همچنین پذیرفته شدگان رشته های با آزمون مقاطع کارشناسی پیوسته، کاردانی ناپیوسته و دکترای حرفه ای سال 98 دانشگاه آزاد اسلامی جهت مدارک ثبت نامی در دانشگاه پذیرفته شد و زمان مراجعه لازم است لینک زیر را مطالعه نمایند:

 برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره 77943704 تماس حاصل نمایید.
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا