اخبار مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسریاخبار مرتبط با کنکور سراسریانتخاب رشته کنکور سراسری

زمان انجام مصاحبه پذیرفته شدگان دانشگاه های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98

زمان انجام مصاحبه پذیرفته شدگان رشته محل های دارای مصاحبه کنکور سراسری 98

زمان انجام مصاحبه پذیرفته شدگان دانشگاه های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 98
 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال1398 که در زمان اعلام نتایج نهایی برای آنها یکی از کدهای 11، 12، 14، 15 ،17 ،18 ،19، 20، 21 ، 22 ،23 ، 24، 25، 26، 29 و 30 اعلام گردیده است

پیرو اطلاعیه مورخ 98/06/23 درخصوص اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1398 مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان، بدین‌وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال 1398 که در زمان اعلام نتایج نهایی بجای کد قبولی و یا علاوه بر کدرشته محل قبولی متمرکز برای آنان یکی از کدهای 11 و 17 (دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی)، 12(دانشگاه شاهد)، 14(دانشگاه علوم قضایی)، 15 (مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی)، 18 (دانشکده غیرانتفاعی رفاه)، 19 (دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران)، 20 (بورسیه سپاه)، 21 (دانشگاه شهید مطهری)، 22 (بورسیه وزارت دفاع)، 23 (دانشگاه صداو سیما) ، 24 (دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا/ع/ مشهد)، 25 (بورسه ارتش)، 26 (بورسیه نیروی انتظامی)، 29 (کاردانی فوریتهای پزشکی) و 30 (مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه- قم) اعلام گردیده، می‌رساند با توجه به اولویت کدرشته محل انتخابی، این افراد در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت برای انجام مصاحبه و مراحل گزینش در رشته‌های تحصیلی انتخابی دانشگاهها و موسسات فوق  قرار گرفته‌اند و می‌بایست برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش به شرح جدول ذیل و همچنین موارد اعلام شده در بند 2 این اطلاعیه، با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز شامل: اصل و یک سری تصویر شناسنامه و کارت ملی، تصویر آخرین مدارک تحصیلی (اعم از دیپلم نظام قدیم، نظام جدید، پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی) به موسسات ذیربط مراجعه نمایند.

1- معرفی­ شدگان کدهای 12 (دانشگاه شاهد)، 14 (دانشگاه علوم قضایی)، 15 (مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی)،  18 (دانشکده غیرانتفاعی رفاه)، 19 (دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران)، 20  (بورسیه سپاه) ،  21 (دانشگاه شهید مطهری)،  22 (بورسیه وزارت دفاع) ، 23 (دانشگاه صداو سیما)، 24 (دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا/ع/ مشهد)، 25 (بورسیه ارتش)، 26 (بورسیه نیروی انتظامی)، 29 (کاردانی فوریتهای پزشکی) و 30 (مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه- قم) لازم است به منظور انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته معرفی شده مطابق توضیحات جدول ذیل عمل نمایند.

کد اعلام شده

نام دانشگاه

زمان مراجعه

ساعت مراجعه

آدرس محل مصاحبه

کد 12

دانشگاه شاهد

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 14

دانشگاه علوم‌قضایی

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 15

دانشگاه علامه طباطبائی

شنبه مورخ 98/07/06

ساعت 8 صبح

تهران- خیابان شهیدعباسپور(توانیرسابق)- خ نظامی­گنجوی نبش کوچه هفت پیکر. ضمناً چنانچه داوطلبان مدارکی دال بر گذراندن آزمون‌های استاندارد زبان انگلیسی نظیر تافل و آیلتس دارند، مستندات مربوطه را به همراه داشته باشند. همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه الزامی است

کد 18

دانشکده غیرانتفاعی رفاه

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 19

دانشگاه تهران

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 20

بورسیه سپاه

از طرف گزینش علوم پزشکی بقیه الله /عج/ با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 21

دانشگاه شهید مطهری

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 22

بورسیه وزارت دفاع

از طرف گزینش وزارت دفاع با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد23

صدا و سیما

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد24

دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا/ع/مشهد

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 25

بورسیه ارتش

از طرف گزینش علوم پزشکی ارتش با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 26

بورسیه نیروی ­انتظامی

از طرف گزینش نیروی انتظامی با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 29

کاردانی فوریتهای پزشکی

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

کد 30

تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه-قم

از طرف دانشگاه با داوطلبان تماس گرفته خواهد شد.

2-معرفی شدگان (کدهای 11 و 17) پردیسهای دانشگاههای فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی ـ تهران

داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏ شدگان هریک از کدرشته‌های تحصیلی متمرکز پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران (رشته‌های مخصوص داوطلبان بومی و دارای تعهد استخدام) با کدهای 11 و 17 اعلام گردیده، لازم است برای انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصی و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول مندرج در بند 13 و به آدرس‌های جدول پیوست اطلاعیه مراجعه نمایند.

تذکر مهم: انجام مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی‌شدگان کدهای 11 و 17 رشته‌های تحصیلی متمرکز و دانشگاههای فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی در آزمون سراسری سال 1398 در دو بخش مجزا خواهد بود، معرفی‌شدگان دقت نمایند که در مراحل مورد نظر شرکت نموده باشند.

الف ):نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش

توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال 1398 را که اسامی آنان در ردیف پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت (کدهای11 و 17) هریک از رشته‌های دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام شده است، به رعایت دقیق موارد ذیل معطوف می­دارد:

1- پس از تهیه یک نسخه پرینت فرم اطلاعات فردی (این فرم در ذیل این اطلاعیه قابل دریافت است) از سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ انتشار اطلاعیه در سایت، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ( نشانی مندرج در جدول شماره 2 پیوست این اطلاعیه ) ارسال و یا به صورت حضوری ارایه نمایند.

2- لازم است در تکمیل فرم مشخصات دقت کافی معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و نارسایی در تکمیل فرم به عهده داوطلب خواهد بود.

3- عدم تکمیل فرم اطلاعات و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

تذکر مهم: معرفی‌شدگان دقت نمایند که موظفند علاوه برحضور در مصاحبه اختصاصی براساس استان بومی، طبق بخش ” نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش “حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان انتشار این اطلاعیه، جهت انجام مراحل بررسی صلاحیت های عمومی و مصاحبه گزینش به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشانی مندرج در جدول پیوست اطلاعیه) با در دست داشتن فرم اطلاعات فردی و سایر مدارک مربوط مراجعه نمایند.

– حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می­گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

ب): اقدامات لازم برای انجام مصاحبه گزینش و مصاحبه اختصاصی:

مصاحبه جزئی از شرایط قانونی در مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می‌باشد. انجام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه  امکان پذیرمی‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

1- نام، نشانی و شماره تلفن مراکز مجری مصاحبه اختصاصی از معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های متمرکز آزمون سراسری سال 1398 در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهیدرجایی با عنوان جدول شماره 1 پیوست اطلاعیه می­باشد.

تذکر مهم :  معرفی شدگان دقت نمایند چنانچه تغییری در مراکز مجری مصاحبه ایجاد گردد متعاقبا از طریق اداره کل آموزش وپرورش استان بومی داوطلب، اعلام خواهد شد.

2-حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تلقی می‌گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

3-از معرفی شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (2) راهنمای انتخاب رشته  آزمون سراسری سال 1398 و اطلاعیه‌های اصلاحی بعدی ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور (کسب نمره علمی کل6500 و بالاتر در زیرگروه گروه آزمایشی مربوط برای مجاز شدن برای انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل کل 14 دردوره متوسطه­ی دوم (معدل سه پایه  اول، دوم و سوم)، بومی بودن در کدرشته محل انتخابی، برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (76/07/01 به بعد) و …) باشند. درغیر این صورت انجام مصاحبه اختصاصی، منتفی خواهد بود.

تذکر مهم: حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

4-ویژگی های جسمانی معرفی شدگان چندبرابر باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأیید قرارگیرد. در غیر این صورت انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.

5- معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگیهای جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی نمی­گردد.

در صورت تایید صلاحیتهای افراد معرفی شده  از سوی آموزش و پرورش (موفقیت در مصاحبه اختصاصی و تایید صلاحیت­های عمومی )،گزینش علمی نهایی آنان در مقایسه با سایر داوطلبان آزمون ، براساس ضوابط و نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب نموده اند و با در نظر گرفتن الویتهای انتخابی داوطلب توسط سازمان سنجش و آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره): داوطلبان معرفی شده در صورت عدم تمایل به تحصیل در کدرشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می­توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از مصاحبه برای پذیرش در دانشگاههای مزبور اقدام نمایند و یا در مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی شرکت ننمایند.

6- با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (2) آزمون سراسری سال 1398 به داوطلبان معرفی شده برای انجام مصاحبه تخصصی، توصیه می‌شود اصلاحات بعدی دفترچه مزبور را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به دقت مطالعه نموده و  براساس آخرین اصلاحات اعلام شده، برای مصاحبه تخصصی اقدام نماید.

7- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی، انتقال وجابه جایی دربین دانشگاه ها و بلعکس دربدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

8-تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین و غیره … ممنوع می باشد.

9- مسئولیت رعایت شرایط وضوابط عمومی واختصاصی آزمون سراسری سال 1398  از سوی کلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (داوطلبان ذکور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

10-محل تحصیل پذیرفته­ شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها در واحدهای تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (1) صفحه 4 بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 تعیین خواهد شد.

تبصره1 : در کلاس­هایی که به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر ) برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابه‌جایی پذیرفته‌شدگان درسطح پردیس‌های کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قبولی آنان ” کان لم یکن ” تلقی خواهد شد.

تبصره2 : انتقال و جابه جایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می باشد.

11- مصاحبه در پردیس­های دانشگاه فرهنگیان (مراکزمجری مصاحبه دراستانها) با توجه به گروه آزمایشی داوطلب، برای کلیه کد رشته‌ محل‌های مورد نیاز آموزش وپرورش مندرج در دفترچه شماره(2) گروه آزمایشی مربوط، در  دانشگاههای  مزبور می باشد.

12-جهت شرکت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی (درصورت وجود)، دیپلم و یا گواهی تأیید شده که معدل کل در آن قید شده است) و یک قطعه عکس 4 ×3  که در سال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت‌نام در آزمون از طریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است)، الزامی است .

13- زمان مصاحبه معرفی شدگان: روز شنبه مورخ  97/07/06 لغایت روز پنج شنبه مورخ  98/07/11 (صبح ازساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر14 تا  18 ) است. انجام مصاحبه تخصصی استان بومی داوطلب و بررسی صلاحیت های عمومی گزینش استان اقامت داوطلب.

شروع مصاحبه

پایان مصاحبه

شنبه

98/07/06

پنج شنبه 

98/07/11

تذکر: 1 – زمان دقیق انجام مصاحبه از داوطلبان معرفی شده، به وسیله ی مرکز مجری مصاحبه، تعیین  خواهد شد.

2-  معرفی شدگان موظفند با مراجعه به سایت مرکز مجری مصاحبه ویا اداره کل آموزش وپرورش استان بومی از زمان و مکان دقیق مصاحبه مطلع شوند.معرفی شدگان لازم است قبل از 98/07/06 ازطریق سایت اینترنتی و تلفن پردیس مجری مصاحبه ویا مراجعه حضوری، از روز وساعت دقیق مصاحبه خود مطلع شوند.

14- براساس ردیف 11 جدول تعرفه های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هئیت محترم وزیران در جلسه مورخ 97/09/18 به شماره ابلاغی 124415/ت 55778هـ مورخ 97/09/21 ، هریک از داوطلبان معرفی شده بارعایت موارد فوق، مبلغ سیصد وچهل هزارریال (340000) به حسابی که در زمان مصاحبه اختصاصی  اعلام می­گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل نمایند.

توجه: از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش وپرورش بوده وبدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی به عمل نخواهد آمد بنابراین این گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خود داری نمایند بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی شود.

15- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد که شرایط لازم را نداشته است درهرمرحله از ثبت نام، تحصیل ویا استخدام آزمایشی وقطعی، قبولی وی لغو می گردد وحسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهدبود.

تذکرات مهم:

1) در صورتی که روزهای تعیین شده  برای  انجام مصاحبه معرفی شدگان کفایت ننماید،  ممکن است مصاحبه داوطلب درروزهای بعد از تاریخ اعلام شده در جدول نیز( حداکثر تا مورخ98/07/11) ادامه یابد.

2) از داوطلبان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی در روز وتاریخ تعیین شده در این اطلاعیه به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

3)کلیه معرفی شدگان کدهای (11و17) دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی مکلفند، فرم ” اعلام  آمادگی  برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی “ را تکمیل  و در زمان  مراجعه برای انجام مصاحبه اختصاصی( درمهلت مقرر) به مرکز مجری مصاحبه در استان بومی خود تحویل نمایند.

 فرم اطلاعات فردی فرمت PDF

آدرس مراکز مصاحبه 98 فرمت PDF

فرم اعلام آمادگی برای پذیرش  مصاحبه 98 فرمت PDF

نشانی و شماره تلفن هسته ها فرمت PDF

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره تلفن77943704 تماس حاصل نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا