www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم

آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم

کتاب زبان پایه دهم شامل چهار درس گرامر می باشد. و مباحث مورد تدریس شامل آموزش زمان آینده ساده، صفت، زمان گذشته استمراری و کاربرد فعل های may, must, Should می باشد.

ما در این بخش به آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم به صورت کامل می پردازیم و برای دریافت آموزش کامل تر پیشنهاد می کنیم ویدئو تهیه شده در باب آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم را مشاهده و از مطالب آن استفاده نمایید.

 

در درس اول از آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم با زمان آینده ساده آشنا می شویم

زمان آینده ساده، هر زمان بخواهیم کاری را در زمان ادای جمله ( هنگام صحبت کردن در مورد کاری) انجام دهیم از آینده ساده استفاده می کنیم. یعنی کار مورد نظر را بدون برنامه ریزی قبلی و در همان لحظه انجام دهیم.

طریقه ساختن زمان آینده ساده:                (قسمت اول فعل) مصدر بدون + will + to فاعل

نحوه سوالی کردن زمان آینده ساده:          (قسمت اول فعل) مصدر بدون to + wiil

نحوه منفی کردن زمان آینده ساده:           (قسمت اول فعل) مصدر بدون to+ will not( won’t) + فاعل

برای بیان کاری که با برنامه ریزی قبلی تصمیم به انجام آن می گیریم از (going to + am / is / are) استفاده می کنیم.

در ساختار مثبت: ادامه جمله+ I + am + going to

در ساختار سوالی :ادامه جمله+is + she+ going to

درساختار منفی: ادامه جمله+ we+are+not going to

 

در درس دوم از آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم با صفت ها آشنا می شویم.

صفت:کلمه ای است که قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کند. طرز ساخت: اسم + صفت

صفات در زبان انگلیسی همواره شکل ثابتی دارند و برای اسامی مفرد، جمع، مذکر یا مونث به یک شکل می آیند.

هرگاه صفت بعد از افعال (were / was /are / is / am) to beبیاید احتیاج به اسم ندارد.

گاهی برای توصیف اسم از دو یا چند صفت استفاده می کنیم. این صفت ها را به ترتیب کنار هم می چینیم.

جنس(اسم) – مکان – ملیت – رنگ – سن – اندازه – کیفیت

در درس دوم با سه نوع صفت آشنا می شویم.

صفت های برتری (comparative adjective)

صفت هایی هستند که فقط برای مقایسه دو چیز (مکان، انسان، اشیاء و …) استفاده می شوند.

صفت های برتری شامل سه نوع صفت یک بخشی، صفت چند بخشی و بی قاعده می شوند.

 

صفت های برترین (superlative adjectives)

صفت هایی هستند که برای مقایسه بیش از دو چیز استفاده می شوند یا بهتر بگویم در واقع ما یک مورد را با سایر موارد مقایسه می کنیم، با فرمول های متفاوت برای صفت های یک بخشی و چند بخشی، صفات بی قاعده هم که از فرمول و قانون خاصی پیروی نمی کنند.

توجه داشته باشید که اگر در صفت های یک بخشی آخرین حرف آن یکی از حروف بی صدا باشد و قبل از حرف بی صدا حروف صدادار آمده

باشد، مثل big برای اضافه کردنer  در صفت های برتری وest  در صفت های برترین باید حرف آخر صفت مورد نظر دو بار تکرار شود.

همچنین اگر حرف آخر صفتy  باشد و حرف ماقبل آخر یکی از حروف بی صدا باشد برای اضافه کردنer  در صفت های برتری وest  در صفت های برترین حرفy  حذف شده و بعد از حذفier  را برای صفت های برتری وiest  را برای صفت های برترین اضافه می کنیم.

 

صفت های برابری(as…as):

زمانی استفاده می شود که بخواهبم دو چیز را در یک صفت برابر بدانیم یا در یک صفت مشخص یکسان ندانیم از فرمولas+adj+as  استفاده می کنیم.

 

در درس سوم از آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم با گذشته استمرای آشنا می شویم.

هرگاه بخواهیم بگوییم کاری در حین وقوع کار دیگر صورت گرفته است از گذشته استمراری استفاده می کنیم.

وقتی بخواهیم بگوییم عملی بعد از عمل دیگر انجام گرفته است از گذشته ساده استفاده می کنیم. به تفاوت دو جمله زیر توجه کنید:

گذشته استمراری  when ali arrived, we were having dinner.

گذشته ساده       when ali arrived, we had dinner.

فرمول مورد استفاده در گذشته استمراری عبارت است از  =  was / were / + (verb + ing)

برای منفی کردن بعد ازwas/were ازnot استفاده می کنیم یا به صورت مختصرwasn’t / weren’t  می نویسیم.

برای سوالی کردن گذشته استمراری جایwas / were  و فاعل عوض می شود.

ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns)

هنگامی که فاعل و مفعول جمله یکی باشد از ضمیر انعکاسی استفاده می کنیم. در واقع می توان گفت ضمایر انعکاسی با جمله مطابقت دارند.

به عنوان مثال اگر فاعل he باشد از ضمیر انعکاسی himself استفاده می شود.

می توان از ضمیر انعکاسی بعد از فاعل یا در پایان جمله استفاده کرد.

 

در درس چهارم از آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم با افعال May ، Must ، Should آشنا می شویم.

May:یکی دیگر از فعل هایmodal است و گذشته آنmight  است. زمانی ازmay  استفاده می کنیم که:

1.بخواهیم برای انجام یک کاری به صورت کاملا مودبانه اجازه بگیریم یا تقاضا کنیم.

2.امکان انجام یک کاری باشد. (برای احتمال وقوع چیزی استفاده می کنیم)

استفاده ازmay  یاmight  هیچ تفاوتی نمی کند اما برای موقعیت هایی که واقعی نیستند فقط ازmight  استفاده می کنیم.

Must:از دیگر افعالmodal است، زمانی ازmust  استفاده می کنیم که:

1.از درست بودن چیزی اطمینان داریم.(برای استنتاج و استدلال نیز استفاده می شود)

2.بخواهیم ضرورت انجام کاری را بیان کنیم که در صورت انجام ندادن آن ممکن است مشکلی بوجود آید.

3.اجباری درونی وجود دارد و مربوط به احساس فرد گوینده است.

Should: یکی دیگر از فعل های است که برای بیان نظر و عقیده و نصیحت کردن شخص استفاده می شود.

 

برای دریافت جزوه کامل کتاب زبان دهم و آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم ویدئو را مشاهده نمایید.

جمع بندی شیمی دهم

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره 77943704 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا