www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

ثبت نام آزمون ورودی مدارس تیزهوشان 1400-99

ثبت نام آزمون های ورودی دانش آموزان دبیرستان های دوره اول و دوم متوسطه استعدادهای درخشان

به منظور شناسایی و جذب دانش آموزان مستعد جهت ادامه تحصیل در مدارس استعداد درخشان دوره اول و دوم متوسطه و در راستای اجرای

مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش،آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان برای سال تحصیلی 1399-1400 طبق مفاد دفترچه ثبت نام انجام می شود.

 

مهلت ثبت نام و زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری :

1-دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در فرآیند سنجش ورودی از طریق سامانه ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir قرار دارد و مشخصات مدارس استعدادهای درخشان

سراسر کشور هنگام ثبت نام قابل مشاهده است .

2-ثبت نام داوطلبان سنجش پایه هفتم و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم از 26/11/98  تا 3/12/98 به مدت 8 روز می باشد .

3-کارت ورود به جلسه که شامل نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات فردی ،عکس داوطلب،مدارس استعدادهای درخشان انتخاب شده به ترتیب اولویت

و نشانی دقیق حوزه،پنج روز قبل از برگزاری آزمون از طریق سامانه azmoon.medu.ir در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

4-سنجش پایه هفتم دانش آموزان داخل و خارج از کشور،رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 4/2/99 به صورت همزمان و نیز ازمون ورودی پایه دهم

برای دانش آموزان داخل و خارج از کشور رأس ساعت 14 بعدازظهر روز پنجشنبه 4/2/99 انجام می شود .

سایت ثبت نام مدارس استعدادهای درخشان     azmoon.medu.ir

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان99-1400

مراحل ثبت نام داوطلبان در آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان

1-تکمیل نمون برگ اینترنتی تقاضانامه ثبت نام :داوطلبان باید پس از ورود به سامانه ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir نسبت به تکمیل تقاضانامه اقدام نمایند.

2-بارگذاری فایل عکس داوطلب :فایل عکس با ابعاد حداکثر 200*300 یا 300*400 پیکسل با قالب jpg با زمینه سفید و مربوط به سال جاری مورد نیاز است .

3-پرداخت وجه ثبت نام :مبلغ 25000 تومان است که صرفاً از طریق درگاه اینترنتی سامانه ثبت نام دریافت خواهد شد .

بعد از مراحل ثبت نام و دریافت کد پیگیری اولیه،ضرورری است که جهت قطعی شدن ثبت نام 15 روز قبل از برگزاری آزمون مجدداً به سامانه مراجعه نموده

و پس از پرداخت وجه ثبت نام،نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایید .

مبلغ 25000 تومان ثابت است و به جز این مبلغ دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است .

ضرورری است که داوطلبان پس از طی مراحل ثبت نام ،شماره پیگیری را دریافت نمایند و آن را جهت استفاده های بعدی نزد خود نگهداری نمایند.

 

ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم متوسطه استعدادهای درخشان

1-داشتن تابعیت ایرانی

2-کسب مقیاس خیلی هوب در تمام دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 97-98 و کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس نوبت اول

پایه ششم در سالتحصیلی 98-99 جهت ثبت نام سنجش پایه هفتم

توجه:چنانچه داوطلبی در مجموع در سال تحصیلی مذکور،حداکثر در یک عنوان درسی (مقیاس خوب ) را کسب کرده باشد ،ثبت نام وی بلامانع است .

3-داشتن حداقل معدل کل سالیانه 19 درپایه هشتم خرداد ماه 97-98 جهت ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم

توجه :دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان از شرکت در آزمون های ورودی معاف هستند .

پذیرش  نهایی این دسته از دانش آموزان در پایه دهم ،منوط به احراز شرایط ادامه تحصیل در پایه نهم سال 98-99 در مدارس استعدادهای درخشان

مطابق ماده 15 مصوبه شانزدهمین جلسه کمیسون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 4/7/97 است .

ویژگی های ابزار سنجش پایه هفتم :

محتوای سنجش (( هوش ، استعداد و خلاقیت )) است .

به ازای هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته میشود.

سوالات بدون پاسخ نمره ای ندارند.

 

مواد امتحانی،تعداد و ضریب سوالات آزمون پایه دهم

محتوای آزمون شامل دو دسته سوالات استعداد تحلیلی و استعداد تحصیلی است .

امتیاز آزمون از طریق وزن دهی به نمره کل استعداد تحلیلی و استعداد تحصیلی به نسبت 50 درصد و 50 درصد محاسبه می شود.

 

منابع ،تعداد و ضرایب سوالات آزمون ورودی پایه دهم

 

سوالات استعداد تحلیلی به روش چهار گزینه ای به منظور ارزیابی ،تحلیل و ریشه یابی طبقه بندی و سازماندهی مطالب و مباحث گوناگون طراحی می شود.

سوالات استعداد تحصیلی به شیوه چهارگزینه ای در سطح محتوای کتاب های درسی با تاکید بر سطوح بالای شناختی تلفیق دانش ،مفاهیم و مهارت های

دو یا چند ماده درسی در برخی از سوالات طراحی میشود.

به ازای هر پاسخ صحیح 3 نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط 1 نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته می شود.

ظرفیت ،ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز

ظرفیت پذیرش دبیرستان های دوره اول و دوم استعداد های درخشان در هر شهرستان با در نظر گرفتن مناطق تحت پوشش بر اساس پیشنهاد

اداره کل آموزش و پرورش استان و با تایید سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان تعیین شده است که در هنگام ثبت نام الکترونیکی از طریق

سامانه ثبت نام به اطلاع داوطلبان می رسد.

 

**حوزه امتحانی داوطلبان سنجش هفتم و آزمون ورودی پایه دهم،بر اساس منطقه ی آموزشی محل تحصیل سال 98-99 آنان تعیین می شود.

**در شهرستان هایی که دارای چندین دبیرستان دوره اول استعداد های درخشان هستند ،داوطلبان می توانند حداکثر 3 دبیرستان دوره اول

استعداد درخشان (هر سه در شهرستان واحد) را به ترتیب اولویت در نمون برگ تقاضانامه زمان ثبت نام در آزمون،صرفاً مجاز به انتخاب یک رشته تحصیلی هستند.

**در شهرهایی که دارای چندین ناحیه و منطقه می باشند ،ضروریست داوطلبان نسبت به انتخاب دبیرستان های مورد نظر در نواحی و مناطق هم جوار اقدام نمایند.

ضمناً بعد از قبولی داوطلب در منطقه مورد تقاضا انتقال به سایر مناطق ممنوع است .

**در صورت انتخاب مدارس دوره دوم متوسطه شهرهای مختلف یک استان یا رشته های تحصیلی متفاوت در اولویت های سه گانه،فقط شهر ،

مدرسه و رشته ای که به عنوان اولویت اول انتخاب شده است ،ملاک قبولی یا هذم قبولی داوطلب خواهد بود.

در صورت انتخاب مدارس دوره اول متوسطه شهرهای مختلف یک استان در اولویت های سه گانه ،فقط شهر و مدرسه ای که به عنوان اولویت اول

انتخاب شده است ،ملاک پذیرش یا عدم پذیرش داوطلب خواهد بود.

**پذیرش نهایی دانش آموز در دبیرستان های دوره دوم استعداد های درخشان،برای رشته های تحصیلی (علوم تجربی،ریاضی فیزیک ،علوم انسانی و سمپاد مهارتی ) منوط به

کسب شرایط احراز رشته مطابق آیین نامه هدایت تحصیلی است .

**تغییر رشته ی پذیرفته شدگان در دبیرستان های دوره دوم استعداد های درخشان در سال اول پذیرش ممنوع بوده است و در سال بعد،علاوه بر کسب

حداقل امتیاز قبولی رشته مورد نظر در آزمون ورودی دارا بودن شرایط و ضوابط تغییر رشته تحصیلی الزامی است .

اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان 99-1400

√برای پذیرفته شدگان کارنامه صادر  نخواهد شد .

√دفترچه سوالات در اولین فرصت پس از برگزاری آزمون سنجش هفتم و آزمون ورودی پایه دهم در پایگاه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

و دانش پژوهان جوان در آدرس azmoon.medu.ir قابل مشاهده است .

√در صورت شرکت همزمان دانش آموزان همزاد (دو قلو یا بیشتر ،هم جنس یا غیر همجنس ) در سنجش آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان

و پذیرش یکی از آن ها،دیگری فقط به شرط کسب حداقل 80 درصد امتیاز آزمون آخرین فرد در مدرسه پذیرفته شده،می تواند بر اساس اولویتهای

انتخابی خود،مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده در مدارس استعدادهای درخشان ثبت نام نمایند.

ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش آموز:

1-داوطلبانی که پس از زمان ثبت نام یا بعد از پذیرش به هر دلیل تصمیم می گیرند در سال تحصیلی 1399-1400 در شهرستانی غیر از شهرستان

محل سکونت فعلی اقامت کنند،تنها در صورت پذیرش در یکی از مدارس انتخاب شده خود در شهرستان مبدا و دارا بودن امتیاز پذیرش

مدرسه ی شهرستان مقصد و در صورت داشتن ظرفیت ،با کسب موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان های مبدا و مقصد ،مجاز به انتقال

و ثبت نام در سایر مدارس استعدادهای درخشان خواهند بود.

2-در سال اول پذیرش،انتقال داوطلب بین مدارس استعدادهای درخشان در داخل یک شهرستان در دوره های اول و دوم متوسطه

(حتی در صورت درا بودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد ) ممنوع است .

لازم است داوطلبان گرامی ضمن دقت کافی به این موضوع نسبت به انتخاب دبیرستان ها ی مورد نظر اقدام نمایند.

3-انتقال دانش آموزان پذیرفته شده دوره اول در سال تحصیلی 1399-1400 در سنوات و پایه های بالاتر (تا پایان دوره اول متوسطه )

نیز تنها در صورت دارابودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد و موافقت اداره کل استان های مبدا و مقصد امکان پذیر خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا