اخبار مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسریاخبار مرتبط با دانشگاهاخبار مرتبط با کنکور سراسریانتخاب رشتهانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسریبدون کنکوربدون کنکور کاردانیتحصیلات دانشگاهیدانشگاه آزاددانشگاه پردیس خودگرداندانشگاه پیام نوردانشگاه سراسریدانشگاه غیر انتفاعیدانشگاه فنی و حرفه ایمشاوره کنکور سراسری

انتخاب رشته بدون کنکور99

انتخاب رشته بدون کنکور سراسری و دانشگاه آزاد

انتخاب رشته بدون کنکور99

برای ورود به دانشگاه چندین مدل انتخاب رشته وجود دارد که داوطلبان می توانند از طریق این انتخاب رشته ها وارد
دانشگاه شوند.

انتخاب رشته شامل انتخاب رشته با کنکور سراسری ،انتخاب رشته بدون کنکور سراسری ،انتخاب رشته با کنکور دانشگاه آزاد
و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد می باشد.

در انتخاب رشته های با کنکور داوطلب حتما باید در آزمون سراسری شرکت کند و بعد از آمدن نتایج آزمون که شامل رتبه و تراز

کسب شده می باشد،مجاز به انتخاب رشته در نوبت های روزانه،نوبت دوم،غیرانتفاعی  و …. می باشد که بر اساس آن  اقدام به
انتخاب رشته های با آزمون می کند.

در انتخاب رشته های بدون کنکورکنکور(بر اساس سوابق تحصیلی) داوطلب نیازی به شرکت در کنکور سراسری ندارد و می تواند
از میان رشته محل های دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری اقدام به انتخاب رشته نماید.

در  انتخاب رشته  ی بدون کنکور معیار قبولی بر اساس معدل کتبی دیپلم می باشد.

داوطلبان باید دقت کنند چنانچه در چند رشته محل قبول شوند باید تنها در یک رشته و دانشگاه ثبت نام کنند.

شرایط پذیرش ثبت نام و انتخاب رشته در سال تحصیلی 99-1400 (بر اساس سوابق تحصیلی)

1-دارا بودن دیپلم نظام آموزشی (6.3.3) اعم از شاخه های نظری ،فنی و حرفه ای و کارودانش و یا مدرک پیش دانشگاهی
(نظام سالی_واحدی و یا ترمی واحدی) با اخذ حداکثر تا تاریخ 31/6/99 و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی
(فوق دیپلم) دانشگاه ها و موسسات عالی،کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای برای کلیه داوطلبان لزامی است.

2-دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا
مدرک کاردانی می باشند ،حق ثبت نام و انتخاب رشته به این شیوه را ندارندو در صورت ثبت نام و انتخاب رشته به عنوان
متخلف شناخته شده و برابر با ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

 

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ورودی مهر 99(صرفا بر اساس سوابق تحصیلی )

 

رشته های بدون کنکور دانشگاه  سراسری ( براساس سوابق تحصیلی)99

انتخاب رشته بدون کنکور99

 

دانلود دفترچه پیوست ها ( شرایط و ضوابط دانشگاه های پذیرنده رشته های با آزمون و بدون آزمون سراسری99 )

دانلود دفترچه پیوست ها (شرایط دانشگاه های بدون کنکور و با کنکور 99)

 

رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری (صرفا براساس سوابق تحصیلی)

 

رشته های بدون آزمون سراسری (صرفا براساس سوابق تحصیلی)

آمارآمار و سنجش آموزشیآموزش زبان انگلیسیادیان و عرفاناقصاد
اقتصاد کشاورزیاقیانوس شناسیباستان شناسیتاریخ تمدن ملل اسلامیترویج و آموزش کشاورزی پایدار
جغرافیاریاضیات و کاربردهازبان روسیزبان شناسیزبان و ادبیات ارمنی
زبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات عربیزبان و ادبیات فرانسهزمین شناسیزیست شناسی جانوری
زیست شناسی دریازیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی گیاهیشیمی کاربردیشیمی محض
صنایع دستیعلوم دامیعلوم قرآن و حدیثعلوم کامپیوترعلوم مهندسی
علوم و مهندسی آبعلوم و مهندسی باغبانیعلوم و مهندسی جنگلعلوم و مهندسی خاکعلوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم ومهندسی محیط زیستعلوم ورزشیفرشفیزیک
فیزیک مهندسیکاردان فنی الکترونیککاردانی بهداشت عمومیکاردانی تکنولوژی آبیاریکاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزیکاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداریکاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی تولید و فرآوری خرما
کاردانی شیمی آزمایشگاهیکاردانی علمی کاربردی برق قدرتکاردانی علوم ورزشیکاردانی فنی جوشکاریکاردانی گردشگری
کاردانی معماریکاردانی نقشه برداریکاردانی هتلداریکتابت و نگارگریگیاه پزشکی
مترجمی زبان انگلیسیمجسمه سازیمدیریت صنعتیمرمت آثار تاریخیمرمت بناهای تاریخی
مهندسی اپتیک ولیزرمهندسی انرژیمهندسی ایمنی و بازرسی فنیمهندسی برقمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی صنایع چوب وفرآورده های سلولزیمهندسی صنایع مبلمانمهندسی طبیعت
مهندسی عمرانمهندسی فضای سبزمهندسی کامپیوترمهندسی ماشین های صنایع غذاییمهندسی معدن
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک بیوسیستم(کشاورزی)مهندسی مواد و متالورژینقاشی ایرانی
نوازندگی موسیقی ایرانیهتلداریهنر اسلامیهنرهای صناعی

 

انتخاب رشته بدون کنکور99

در دانشگاه آزاد دو نظام آموزشی پاره وقت و تمام وقت وجود دارد:

نظام آموزشی تمام وقت:این نظام آموزشی برای دانشجویانی است که تمامی وقت خود را صرف تحصیل در دانشگاه میکنند
و کلاس های درس آن ها ممکن است صبح یا عصر و یا هردو وقت باشد.

حداکثر طول مدت تحصیل در نظام آموزشی تمام وقت برای دروه کارشناسی پیوسته 6 سال می باشد.

نظام آموزشی پاره وقت :در جهت پاسخگویی به نیاز داوطلبانی مه به هر دلیل نمی توانند در دوره تمام وقت
دانشگاه آزاد اسلامی به تحصیل بپردازند،نظام آموزشی پاره وقت که به تصویب شورای عالی لنقلاب فرهنگی
نیز رسیده است ،در مقطع  کارشناسی رشته های غیرپزشکی در تعداد زیادی از واحدهی دانشگاهی ایجاد شده است

حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی پاره وقت بیش از حداکثر مدت مجاز تحصیل در نظام آموزشی
تمام وقت می باشد.

بنابراین چنانچه دانشجویان نظام آموزشی پاره وقت امکان انتخاب و گذراندن واحدهای درسی بیشتری
را در هر نیمسال داشته باشند
می توانند این دوره را مانند دانشجویان نظام آموزشی تمام وقت در حداقل مدت طی نمایند.

حداکثر مدت مجاز تحصیل دردوره کارشناسی پاره وقت 8 سال می باشد.

به فارغ التحصیلان این نظام مانند نظام آموزشی تمام وقت مدرک رسمی مربوط به نظام آموزشی پاره وقت اعطا خواهد شد.

کلاس های نظام آموزشی پاره وقت در عصر تشکیل می شود ولی اگر تعداد دانشجویان به تفکیک زن و مرد در یک درس
به حدنصابتشکیل یک کلاس نرسد ،ممکن است آن کلاس تواما با دانشجویان تمام وقت در اوقات صبح تشکیل شود.

 

ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد ورودی مهر ماه 99

 

رشته های  بدون کنکور دانشگاه آزاد(کارشناسی پیوسته)99

رشته های بدون کنکوردانشگاه آزاد(کارشناسی پیوسته)_گروه ریاضی

آمارآمار و سنجش آموزشیایمنی صنعتیریاضیات و کاربردهاعلوم کامپیوترعلوم مهندسیعلوم و مهندسی آب
فناوری صدافیزیکفیزیک مهندسیمعماری داخلیمهندسی انرژیمهندسی هسته ایمهندسی اپتیک و لیزر
مهندسی برقمهندسی بهره برداری راه آهنمهندسی پزشکیمهندسی پلیمرمهندسی خط و سازه های ریلیمهندسی دریامهندسی دریانوردی
مهندسی ساخت و تولیدمهندسی شهرسازیمهندسی شیمیمهندسی صنایعمهندسی عمرانمهندسی کامپیوترمهندسی ماشین آلات دریایی
مهندسی ماشین های صنایع غذاییمهندسی معدنمهندسی معماریمهندسی مکانیزاسیون کشاورزیمهندسی مکانیکمهندسی مکانیک بیوسیستممهندسی مواد و متالورژی
مهندسی نساجیمهندسی نفتمهندسی نقشه برداریمهندسی هوافضامهندسی ورزش

 

انتخاب رشته بدون کنکور

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد(کارشناسی پیوسته)_گروه تجربی

اقتصاد کشاورزیاقیانوس شناسیبهداشت مواد غذاییترویج و آموزش کشاوری پایدارزمین شناسیزیست شناسی جانوریزیست شناسی دریا
زیست شناسی سلولی و مولکولیزیست شناسی گیاهیزیست فناوریشیمی کاربردیشیمی محضعلوم دامیعلوم ومهندسی باغبانی
علوم ومهندسی جنگلعلوم و مهندسی خاکعلوم و مهندسی شیلاتعلوم و مهندسی صنایع غذاییعلوم و مهندسی محیط زیستگیاه پزشکیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی صنایع ج.ب و فرآورده های سلولزیمهندسی صنایع مبلمانمهندسی طبیعتمهندسی فضای سبزمیکروبیولوژی

 

انتخاب رشته بدون کنکور

 

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد_(کارشناسی پیوسته)_گروه انسانی

آموزش زبان عربیادیان و عرفاناقتصادایران شناسیباستان شناسیبانکداری اسلامیبرنامه ریزی اجتماعی و تعاون
تاریختاریخ و تمدن ملل اسلامیجامعه شناسیجغرافیاحسابداریحقوقروابط عمومی
روان شناسیروزنامه نگاریزبان شناسیزبان وادبیات عربیزبان و ادبیات فارسیعلم اطلاعات و دانش شناسیعلوم ارتباطات اجتماعی
علوم تربیتیعلوم سیاسیعلوم قرآن و حدیثعلوم قضاییعلوم ورزشیفقه وحقوق اسلامیفقه و حقوق شافعی
فقه و مبانی حقوق اسلامیفلسفهفلسفه و حکمت اسلامیفلسفه و عرفان اسلامیفلسفه و کلام اسلامیگردشگریمترجمی زبان عربی
مددکاری اجتماعیمدیریت امور بانکیمدیریا امور گمرکیمدیریت بازرگانیمدیریت بیمهمدیریت دولتیمدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی و هنریمدیریت کسب وکارهای کوچکمدیریت مالیمدیریت و بازرگانی دریاییمدیریت و کمیسر دریاییمردم شناسیمشاوره
مطالعات خانوادهمعارف قرآن کریمهتلداری

انتخاب رشته بدون کنکور99

 

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد_(کارشناسی پیوسته)_گروه هنر

ادبیات نمایشیارتباط تصویریبازیگریتلویزیون و هنرهای دیجیتال
سینما_کارگردانیصنایع دستیطراحی پارچهطراحی صحنه
طراحی صنعتیطراحی لباسعکاسیفرش
کارگردانیمرمت بناهای تاریخینقاشینمایش عروسکی
نوازندگی موسیقی ایرانی

 

انتخاب رشته بدون کنکور99

 

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد_کارشناسی پیوسته_گروه زبان های خارجه

آموزش زبان انگلیسیتربیت مترجم زبان ایتالیاییزبان و ادبیات ارمنیزبان روسیزبان فرانسه_ادبی
زبان و ادبیات آلمانیزبان و ادبیات اسپانیاییزبان و ادبیات انگلیسیمترجمی زبان آلمانیمترجمی زبان انگلیسی

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =

بستن
بستن