اخبار مرتبط با دانشگاهاخبار مرتبط با کاردانیدانشگاه فنی و حرفه ایمشاوره کنکور کاردانی

نتایج نهایی کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 99

نتایج نهایی کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 99

اعلام اسامی‌ پذیرفته‌شدگان‌ نهایــی‌آزمون ‌ مقطع کاردانـی‌ پیوسته‌ و ناپیوسته نظام‌ جدید

(دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی)‌

در سال‌ 1399متقاضیانی که‌ در آزمون‌ مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته‌ نظام‌جدید

(دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی)

سال‌ 1399 (اعم از رشته های تحصیلی با آزمون و  یا رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی) پذیرفته‌ شده‌اند.

الف‌ – پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ رشته‌های‌ مختلف تحصیلی:

متقاضیانی‌ که‌ اسامی‌ آنها به‌ عنوان‌ پذیرفته‌‌شدگان‌ نهایی‌ این آزمون اعلام‌ شده‌ است‌، لازم است برای اطلاع از تاریخ و مدارک لازم برای

ثبت‌نام (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) در تاریخ 19/7/99 به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فنی و حرفه ای یا موسسه

محل قبولی مراجعه نمایند.

(آدرس پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه فنی و حرفه ای برای پذیرفته شدگان دوره های روزانه وشبانه www.tvu.ac.ir  می‌باشد).

بدیهی است در صورت نبودن برنامه زمانی خاص در درگاه اطلاع رسانی آموزشکده یا موسسه محل قبولی، پذیرفته‌شدگان

لازم است با توجه‌ به‌ نشانی وآدرس مؤسسات مندرج در جداول شماره 7 صفحات‌ 151 الی 185 دفترچه ‌راهنمای‌ ثبت‌نام و شرکت

در آزمون‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید(دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال‌ 1399، نسبت‌ به‌

شناسایی‌ مؤسسه محل‌ قبولی‌ خود اقدام و در یکی ازروزهای دوشنبه مورخ 21/7/99 و یا سه‌شنبه مورخ 22/7/99 با در دست ‌‌داشتن

‌‌مدارک‌‌ لازم‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند «ب» این‌ اطلاعیه‌ برای‌ثبت‌‌نام‌ به‌ موسسه محل‌ قبولی‌ خود مراجعه‌ نمایند. عدم مراجعه بموقع

پذیرفته شدگان برای ثبت‌نام به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

 

نتایج نهایی کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 99

 

1-متقاضیانی که‌ در ردیف پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی پذیرش برای نیمسال اول سال تحصیلی جاری

(سال تحصیلی1400- 1399) آزمون‌ دوره‌های‌ کاردانی‌ نظام‌جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی)

سال‌ 1399 قرار گرفته‌اند، به‌ شرطی‌ مجاز به ‌ثبت‌نام‌ در مؤسسه محل قبولی خود خواهند بود که‌ دارای گواهینامه دوره

متوسطه نظام جدید در یکی از رشته‌های تحصیلیشاخه فنی و حرفه‌ای و کارودانش و یا دیپلم فنی و حرفه‌ای و کارودانش

نظام ترمی و یا سالی واحدی و یا دیپلم شاخه نظرینظام آموزشی جدید ( نظام  3-3-6) و یا نظام ترمی واحدی و یا سالی واحدی بوده

و یا دوره مربوط را حداکثر تا پایان شهریور ماهسال‌ 1399 با موفقیت‌ به پایان رسانده باشند و یا دارای دیپلم نظام قدیم (دوره چهارساله) بوده باشند.

 

نتایج نهایی کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 99

 

تبصره: پذیرفته‌شدگان دارای دیپلم شاخه نظری نظام ترمی واحدی و یا سالی واحدی در زمان ثبت‌نام علاوه

بر مدرک دیپلم، می‌بایست گواهی مدرک پیش‌دانشگاهی با تاریخ فارغ‌التحصیلی حداکثر تا 31/6/99را نیز ارائه نمایند.

2- افرادی که در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی پذیرش برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400 (بهمن ماه) قرار گرفته‌اند،

می بایست تا پایان بهمن ماه سال جاری (30/11/99) موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر شوند،

تا مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصیل از نیمسال دوم سال جاری باشند و در غیر اینصورت قبولی آنان باطل می‌باشد.

ب – مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌ نام‌ از پذیرفته‌شدگان

1-اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه نظام جدید در یکی‌ از شاخه‌های‌ کار و دانش‌ و یا فنی‌ و حرفه‌ای

‌ از محل‌ تحصیل‌ مبنی‌ بر گذراندن‌ کلیه‌ واحدهای ‌درسی، کارورزی‌ و کارآموزی‌ در دوره‌ سه‌ ساله‌ تا پایان‌ شهریورماه 1399 که‌ به‌ تایید

رئیس‌ مؤسسه محل ‌تحصیل‌ رسیده‌ باشد.

تبصــرهبا توجه به اینکه مطابق ضوابط به دانش آموزان و هنرجویان سال آخر کار و دانش و یا فنی و حرفه ای به شرط اخذ دیپلم

تا تاریخ 30/11/99 اجازه انتخاب کدرشته های تحصیلی نیمسال دوم داده شده است، لذا ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته-شدگان

آن دسته ‌از کدرشته های تحصیلی‌که پذیرش‌ آن مربوط‌ به ‌نیمسال دوم سال‌تحصیلی1400-1399 می‌باشد، بشرط اخذ مدرک تحصیلی

دیپلم تا تاریخ 30/11/99 بلامانع می باشد.

نتایج نهایی کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 99

2-اصل‌ مدرک دیپلم‌ متوسطه‌ و یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ تحصیلات‌ متوسطه‌ نظام‌ قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌  متناسب‌ با نوع‌ رشته‌ قبولی.

3-اصل مدرک دیپلم شاخه نظری نظام آموزش جدید (نظام 3-3-6) یا نظام سالی واحدی و یا ترمی واحدی و یا گواهی موقت پایان

تحصیلات متناسب با نوع رشته قبولی (متقاضیان دیپلم شاخه نظری نظام سالی واحدی و یا ترمی واحدی می‌بایست در زمان ثبت نام

علاوه بر مدرک دیپلم، مدرک پیش دانشگاهی نیز ارائه نمایند).

4- ارائه رسید درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم که از دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک اقدام شده است.

5-اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌.

6- اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی از پشت و روی آن

7- شش قطعه‌ عکس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.

8- مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ برادران را با توجه‌ به‌ بند مقرارت وظیفه عمومی مندرج‌ در صفحات 3 و 4 دفترچه‌ راهنمای‌

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌نظام‌جدید (دانشگاه‌ فنی‌ و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی ‌غیرانتفاعی)

سال 1399 مشخص ‌کند.

نتایج نهایی کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 99

توجهافرادی که با  استفاده از سهمیه رزمندگان، ایثارگران (شامل: 1- رزمندگان بسیجی. 2- رزمندگان جهادگر. 3- رزمندگان نیروهای مسلح.

4-خانواده معظم شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهید». 5- همسر و فرزندان معظم شهدا و یا مفقودالاثر. 6- جانبازان با جانبازی 25% و بالاتر

و همسر و فرزندان آنان. 7- جانبازان با جانبازی زیر 25% و همسر و فرزندان آنان. 8- آزادگان عزیز و فرزندان و همسر آنان. 9- همسر و فرزندان

رزمندگان بسیجی، جهادگر و یا نیروهای مسلح با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) پذیرفته ‌شده‌اند، در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائه

فرم و یا مدرکی در رابطه با تائید سهمیه ثبت نامی خویش نمی باشند. بدیهی است درصورت عدم تایید سهمیه پذیرفته‌شدگان مذکور

از سوی ارگان ذیربط، موضوع از طریق این سازمان به موسسه محل قبولی اعلام خواهد شد.

نتایج نهایی کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 99

ج ‍- قابل توجه پذیرفته شدگان :

1-کارنامه علمی حاوی رتبه متقاضیان در هر یک از کدرشته‌های انتخابی در بین متقاضیان این کدرشته‌ها در سهمیه مربوط، با توجه

به نمره‌کل و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته ‌شده در هر یک از کدرشته‌ محلهای انتخابی و سایر اطلاعات مفید دیگری همزمان با

اعلام نتیجه در درگاه اطلاع‌رسانی این  سازمان قرار داده می شود.

2-به پذیرفته‌شدگان توصیه می‌شود که قبل از مراجعه در تاریخهای تعیین شده برای ثبت‌نام، برای اطلاع دقیق از زمان و مدارک لازم

برای  ثبت نام به درگاه اطلاع رسانی موسسه محل قبولی خود مراجعه نمایند.

نتایج نهایی کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 99

3- براساس ضوابط، پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره روزانه آزمون کاردانی پیوسته و ناپیوسته نظام جدید

(دانشگاه فنی ‌وحرفه‌ای‌ و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال‌ 1399، اعم از اینکه در رشته قبولی خود

ثبت نام نمایند یا ننمایند حتی با دادنانصراف قطعی از تحصیل، مجاز به شرکت در گزینش رشته های

تحصیلی دوره روزانه آزمون کاردانی پیوسته و ناپیوسته نظام جدید (دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای‌ و مؤسسات

آموزش عالی غیرانتفاعی) سال‌ 1400 نمی‌باشند.

4- در هر مرحله از ثبت‌نام و یا هنگام تحصیل چنانچه مشخص گردد متقاضی حقایق را کتمان نموده و اطلاعات غلطی ارائه داده و

واجد شرایط نمی‌باشد قبولی متقاضی باطل و از ادامه تحصیل وی ممانعت به عمل خواهد آمد.

د) نحوه ارتباط با سازمان سنجش  و ارسال درخواست 

1-باتوجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها

به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس

http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای داوطلب

شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. داوطلبان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه،

به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

نتایج نهایی کنکور کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای 99

2-با توجه به کنترل‌های متعدد و بررسی هایی که به صورت مختلف به عمل آمده، از صحت کدرشته محل قبولی اعلام شده پذیرفته‌شدگان

اطمینان حاصل شده و متقاضیان پس از دریافت کارنامه از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان در صورتی‌که درباره کدرشته‌های انتخابی

و سایر مندرجات کارنامه سوالی داشته ‌باشند، می‌توانند درخواست خود را حداکثر تا تاریخ24/7/99 از طریق سیستم پیشخوان خدمات

الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور (روش اعلام شده در بند 1 قسمت د) به این سازمان ارسال نمایند. بدیهی است به درخواستهایی

که بعد از تاریخ 99/7/24 در این خصوص به سازمان ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا