www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

آخرین تغییرات کنکور سراسری 1403-1402

آخرین تغییرات کنکور سراسری 1403-1402

پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1403-1402 در شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی شد

واطلاعیه ای از طرف سازمان سنجش در خصوص تغییرات کنکور سراسری 1403-1402 منتشر شد که خلاصه ای از موارد مطرح شده در متن اطلاعیه به شرح زیر است:

1-طبق آخرین تغییرات کنکور سراسری 1402-1403 درس‏ های سابقه تحصیلی دیپلم نظام 3-3-6 و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام

سالی واحدی/ترمی واحدی با نام و ضریب درکنکور1403-1402 در زیر آورده شده است:

آخرین تغییرات کنکور سراسری 1403-1402 اعلام شد

2- برای گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی سهم نمره کل سوابق تحصیلی پایه دوازدهم

در آزمون سراسری 1402 به شکل زیر در یک جدول خلاصه شده است:

40 درصد با تاثیر قطعینظام آموزشی 3-3-6
30 درصد با تاثیر قطعینظام سالی واحدی/ ترمی واحدی
10 درصد با تاثیر قطعیپیش دانشگاهی سالی واحدی/ترمی واحدی

Table of Contents

همچنین سهم دروس عمومی و دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی عبارت است از:

سالعمومیتخصصیجمع
1402261440
1403282250
1404 و بعد از آن303060

علاوه بر این،  طبق آخرین تغییرات کنکور سراسری 1403-1402، برای گروه های آموزشی هنر و زبان های خارجی سهم

سوابق تحصیلی در آزمون سراسری 1402، 26 درصد با تاثیر قطعی و فقط برای دروس عمومی سابقه تحصیلی است.

بقیه آن به سهم نمره کل آزمون تخصصی آن ها اضافه می شود.

ملاک عمل سابقه تحصیلی نمرات امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین اطلاعیه سازمان سنجش است

که ازطرف آموزش و پرورش دریافت کرده است.

برای هر متقاضی یک نمره سابقه تحصیلی ایجاد می شود که که میانیگن وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس

عمومی و تخصصی وی است.

اگر داوطلبی سوابق تحصیلی ناقص داشته باشد یا اصلا سوابق تحصیلی نداشته باشد، سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای او به چه شکل اعمال می شود؟

در این مورد، بسته به این که داوطلب در کدام گروه آموزشی درخواست سوابق تحصیلی دارد، به نسبت سوابق تحصیلی موجود

(به جز دروس عمومی)  ایشان در گروه مورد نظر نمره کل سابقه تحصیلی برای ایشان در نظر گرفته می شود

ما بقی آن تا سقف سهم دروس تخصصی، مطابق جدول دوم در بند 2 به سهم نمره تخصصی آزمون اضافه می شود.

همه داوطلبان در شاخه های نظری، فنی و حرفه ای، کارودانش و تمامی نظام های آموزش و پرورش لازم است که دروس عمومی

را در سابقه تحصیلی خود داشته باشند و در صورت عدم وجود دروس عمومی در سوابق تحصیلی خود لازم است تا از

طریق آموزش و پرورش نسبت به اخذ آن اقدام نمایند.

برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می شود که شامل میانیگن وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی

دروس عمومی و تخصصی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی منتشر شده از طرف سازمان سنجش است.

3- ضرایب دروس آزمون تخصصی در کلیه گروه های آموزشی به شرح زیر است:

گروه علوم تجربی
نام درسضریب
زمین شناسی1
ریاضی7
زیست شناسی12
فیزیک7
شیمی9
ریاضی و فنی
نام درسضریب
ریاضی12
فیزیک9
شیمی7

انسانی
نام درسضریب
ریاضی6
اقتصاد2
زبان و ادبیات فارسی(تخصصی)8
زبان عربی(تخصصی)5
تاریخ و جغرافیا5
علوم اجتماعی5
فلسفه و منطق5
روانشناسی2
هنر
نام درسضریب
درک عمومی هنر12
درک عمومی ریاضی-فیزیک5
خلاقیت تصویری و تجسمی3

زبان های خارجه
نام درسضریب
زبان تخصصی1

آخرین تغییرات کنکور سراسری 1403-1402

با توجه به ضرایب جداول فوق که برای هر داوطلب یک نمره کل آزمون اختصاصی محاسبه می شود که حاصل از میانگین

وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی است.

4.آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی ( مجموعه 1)  برای هر سه گروه آزمایشی، ریاضی و فنی، علون تجربی

و علوم انسانی یک بار در سال برگزار می شودکه به عنوان یک درس تخصصی با ضریب 12 در نمره کل آزمون اختصاصی

وی برای پذیرش در رشته های مرتبط با علوم ورزشی در نظر گرفته می شود.

آموزشگاه ندای دانش در شرق تهران

5.متقاضیانی که دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی هستند.

در صورت ثبت نام در آزمون سراسری در گروه علوم انسانی باید مشخص کنند که به دروس تخصصی گروه علوم انسانی

پاسخ می دهند و یا به مواد امتحانی دو درس عربی و تاریخ دیپلم علوم ومعارف اسلامی ( درس عربی: عربی، زبان قرآن

1و2و3، تاریخ: کتاب های تاریخ اسلام 1و 2 و تاریخ 3 (ایران در دوره اسلامی)).

6-گروه هنر،فقط رشته هایی که در جدول زیر لیست می شوند و دارای آزمون عملی هستند و فقط آن دسته از داوطلبانی

که در آزمون عملی این رشته ها شرکت کرده اند قادر به انتخاب این رشته ها خواهند بود.

لازم به ذکر است که آزمون عملی فقط یک بار در سال برگزار می شود و نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب 12 در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط محاسبه می شود.

رشته های مجموعه2
     نقاشی 
ارتباط تصویری
طراحی پارچه
طراحی لباس
آموزش هنر
گرافیک

مجموعهنام رشته
3طراحی صنعتی
4ادبیات نمایشی
5مجسمه سازی
6نوازندگی موسیقی ایرانی
7نوازندگی موسیقی جهانی
8کتابت نگارگری

مجموعهعنوان رشته
9آهنگسازی
10بازیگری
11طراحی صحنه
12نمایش عروسکی
13عکاسی
14سینما

آخرین تغییرات کنکور سراسری 1403-1402

آخرین تغییرات کنکور سراسری 1403-1402

7- در گروه زبان های خارجی، برای زبان های آلمانی، انگلیسی، فرانسه، روسی و ایتالیایی آزمون اختصاصی برگزار می شود.

لذا لازم است داوطلب در زمان ثبت نام مشخص کند که به کدام یک از زبان های فوق پاسخ می دهد و متقاضی در زمان انتخاب رشته فقط قادر است کد محل هایی را انتخاب نماید که در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشد و دیگر رشته هایی که در آزمون اختصاصی آن ها شرکت نکرده است را نمی تواند انتخاب کند وبرای سایر زبان های خارجی ( به جز های آلمانی، انگلیسی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) نیازی به آزمون اختصاصی نیست و محدودیتی ندارد.

انتخاب رشته محل بر مبنای نمره کل نهایی است.

8-هر نوبت آزمون فقط دانش آموزانی که تا شروع سال تحصیلی (تا پایان شهریور ماه) موفق به اخذ دیپلم شده اند می توانند در آزمن شرکت کنند.

9- پس از هر آزمون تخصصی یک کارنامه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و شامل نمره خام و نمره کل آزمون تخصصی(میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی در آن نوبت آزمون ) است.

آخرین تغییرات کنکور سراسری 1403-1402

10- اگر داوطلبی درگروه های آزمایشی متفاوت ( در نوبت های مختلف آزمون و گروه های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی) شرکت کرده باشد، برای پذیرش فقط در یکی از گروه های اصلی و گروه های زبان و هنر ( در صورت شرکت در این آزمون ها) می تواند اقدام کند.

11.ملاک پذیرش دانشجو برای سال 1402، نمره کل نهایی داوطلب است

( نمره کل نهایی داوطلب از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون تخصصی

(در نوبت های مختلف آزمون تخصصی که دارای اعتبار است) و نمره کل سابقه تحصیلی وی است).

12.برای پذیرش در همان سال یک کارنامه نهایی در اختیار داوطلب قرا می گیرد که شامل نمره کل آزمون تخصصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری است.

رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر اساس نمره کل نهایی ساخته می شوند.

برنامه ریزی درسی ومشاوره برای کنکور- موسسه کنکورندای دانش

ترمیم معدل کنکور1402

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سال 1402

عنوانسراسریکاردانی به کارشناسیکاردانی ویزه دانشگاه فنی و حرفه ای
زمان ثبت نامنوبت اول: 8 تا 14/08/1401
نوبت دوم: 15 تا 21/1/1402
28/03/1402 تا 04/04/140218/04/1402 تا 25/04/1402  
اجرای آزموننوبت اول: پنجشنبه و جمعه 29 و 30/10/1401
نوبت دوم: چهارشنبه و جمعه 14 و 15/04/1402
جمعه 03/06/1402جمعه 03/06/1402

کلاس آمادگی ویژه کنکور 1402 در یک مکان با کمترین هزینه با اساتید برتر کنکور

یکی از دغدغه های دانش آموزان و والدین سال یازدهمی ها موضوع تحصیل در سال کنکور می باشد؛

به صورتی که دانش آموز بتواند هم برای شرکت در امتحانات نهایی که به صورت کشوری برگزار می شود

خودش را آماده کند و هم با آموزش نکات تست و تکنیک های تست زنی برای کنکور1402 آماده شود.

کلاس کنکور حضوری در تهران

در آموزشگاه دانش آموزان پایه دوازدهم رشته های ریاضی،تجربی وانسانی با آموزش دروس عمومی و

تخصصی از سال دهم تا دوازدهم برای کنکور سراسری 1402 آماده می شوند.

با توجه به اینکه تدریس دروس عمومی و تخصصی به صورت تشریحی نیز انجام می شود،دانش آموزان عزیز

برای امتحانات نهایی نیز آمادگی لازم را پیدا میکنندو دروس خود را با نمرات بسیار عالی قبول می شوند.

مجموعه آموزشی ندای دانش 12 مرحله آزمون جامع تستی برگزار می نماید و همچنین در تمامی دروس

بعد از هر جلسه آزمون های مربوطه از دانش آموزان عزیز گرفته می شود.

داوطلبان کنکور1402 برای اینکه در سطح کشور با سایر داوطلبان سنجیده شوند،بهتر است در آزمون های آزمایشی

گزینه دو،قلم چی،سنجش و…نیز ثبت نام نمایند.

کلاس کنکور حضوری در تهران _کلاس نیمه خصوصی کنکور1402

آموزشگاه ندای دانش برای کلاس های کنکور از اساتید و دبیران مسلط کنکوری با فن بیان قوی و باتجربه استفاده مینماید.

تعداد نفرات در کلاس های کنکور به صورت نیمه خصوصی 15نفره می باشد.

نظارت و پشتیبانی مستمر در ارتباط با نحوه برگزاری کلا سها و تدریس اساتید توسط کادر آموزشی مجموعه انجام می گردد.

برای اطلاعات بیشتر و رزرو وقت مشاوره اولیه با مهندس محمودی تماس بگیرید.

77943704

77951352

77951357

77944371

09912990830  واتس اپ و تلگرام

خدمات کلاس کنکور ندای دانش

1-برگزاری کلاس کنکور حضوری نیمه خصوصی

2-دبیران مسلط و مجرب کنکور تهران

3-برگزاری آزمون های تستی مبحثی و جامع

4-تدریس دروس به صورت تشریحی و تستی

5-مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

6-معرفی منابع کنکور و کتب تستی

7-پانسیون مطالعاتی دخترانه

کلاس کنکور حضوری در یک مکان با کمترین هزینه در آموزشگاه کنکور ندای دانش

یکی از مسائلی که مورد توجه دانش آموزان پایه دوازدهم می باشد موضوع مدرسه می باشد.

به صورتی که دانش آموز دیگر به مدرسه نرود و زمان کافی برای مطالعه دروس خود را داشته باشد.

شما عزیزان می توانید با ثبت نام در مدرسه ندای دانش با شرکت در یک مکان(آموزشگاه)و یک تایم آموزشی

بیشترین و مفیدترین تایم را برای مطالعه دروس خود داشته باشید.

مزایای شرکت در کلاس های کنکور حضوری

با شرکت در کلاس های آموزشگاه ندای دانش دیگر نیازی به کلاس های مدرسه ندارید؛زیرا در کلاس های ما

همه دروس به صورت کامل به شما داوطلبان کنکور آموزش داده خواهد شد.

آزمون های تشریحی (آمادگی برای امتحان نهایی)،آزمون های تستی(آمادگی برای کنکور)و آزمون های جامع دوره ای

در طول سال تحصیلی1401-1402 از دانش آموزان عزیز گرفته خواهد شد.

شروع مطالعه برای کنکور بصورت جدی نیاز به عنصر مهمی داره به اسم مدیریت

تمام کسانی که میخوان در کنکور رتبه خوبی بدست بیارن باید حتما در مدت زمان آمادگی برای کنکور یکسری اصول رو یاد بگیرن

و عملی کنن که ما بهش میگیم مدیرت کنکور

مدیریت کنکور چیست؟

مدیریت کنکور یعنی رعایت مسایل و مواردی درباره کنکور که باعث میشه شما در زمان کوتاه تر با صرف انرژی و هزینه کمتر در کنکور رتبه خوبی بدست بیاری.

شاید اول کلمه مدیریت براتون یه مسئله پیچیده ای بنظر برسه اما اصلا اینطور نیست

شما فقط با رعایت مسائل بسیار ساده و معمولی که ممکنه از چشم خیلیا دور بمونه میتونید کنکور رو مدیریت کنید.

ما سعی کردیم اساسی ترین اصول و نکات رو به زبان ساده و کاربردی براتون  مطرح کنیم که به شما در طول دوره کنکور کمک کنیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا