www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

سبک های هنری معروف دنیا

سبک های هنری معروف دنیا

در تعریفی ساده نقاشی وسیله‌ای برای بازنمایی بیان احساس و نشان دادن اشکال مختلف به وسیله طرح رنگ است موضوعات نقاشی در شامل سه مقوله:

طبیعت بی جان یا طبیعت ساکن

طبیعت که شامل چشم اندازها و مناظر است

انسان و باورهایش و نیز جانوران زنده پیرامون او

مراحل نقاشی شامل دیدن تجسم از موضوع دیده شده طراحی های تند در اندازه های کوچک

طراحی دقیق‌تر نسبت به موضوع با سایه روشن و در نهایت قبل از نقاشی نهایی رنگهای نقاشی به

صورت سریع و اسکیس زده شود.اولین آثار طبیعت بی جان مربوط به تمدن مصر باستان است

که در مقابل خود تصویر کردند.

نقاشی دیواری در پمپئی که توسط رومیان ترسیم شده است و در قرون وسطا داستان های کتاب مقدس مورد توجه قرار گرفته بود.عصر رنسانس بیشتر موضوعات هنر در رابطه با انسان بود در این زمان اجسام بی‌جان به صورت مستقل مورد توجه قرار نمی‌گرفت ونقش حاشیه ای داشت.

کنکور هنر_سبک های هنری معروف دنیا

طبیعت بی جان حدود قرن ۱۶ میلادی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت .

تابلوهای کاراواجو و نقاشان هلند از زمونه آغازین توجه هنرمندان به طبیعت بی جان است.

شاردن با معنا بخشیدن به اشیا و ترکیب بر نقشی که در زندگی ما ایفا می کنند آنرا موضوع آثار خود قرار داد.

امپرسیونیست ها رنگ و نور را بیش از پیش در موضوعات خود اهمیت میدهند ثبت طیف وسیع رنگ های گرم و سرد از دستاوردهای مهم آنهاست.

سزان روش ساده سازی اشیا و برجستگی و سنگینی تندیس بارشان پایداری خاصی به آنها می‌دهد.

تا آنجا که سزان از مدل زنده می‌خواست و همچون سیبی ثابت روبرویش قرار گیرد در شکل ظاهری

اشیا دخالت می کند.خطوط کناری را سست و گسسته نشان می دهد تا اشیا را به هم پیوندزند

پاک کردن بطری و تخت نشان دادن بشقاب و لبه میز از عمق فضا فهمی جدید ارائه می دهد.

کلاس کنکور هنر1402
کلاسهای کنکور هنر حضوری

نکته های مهم درک عمومی هنر(ضریب12)

منابع درس خواص مواد-کلاس کنکورهنردرشرق تهران

سبک های هنری معروف دنیا

پست امپرسیونیست

همچون سزان محدود کردن عمق فضا توازنی بین عمق نمایی سه بعدی و سطح دو بعدی ایجاد می‌کنند

کوبیسم

بنای نقاشی هنرمندان بر پای تفکرات صورت های موجود در طبیعت را بر عهده جام مخلوط کره و استوانه

منطبق می دانستند و همین دلیلی بر کشش به تصویر اشیای بی جان می کرد پیکاسو و براک اغ اشیای

عادی می‌رفتند و ساده‌سازی به نحوی صورت می‌گرفت که اشیا به طور همزمان از زاویه های مختلف

دیده می شد و بعدها با چسباندن قسمتی از یک شی یا بافت آن بر روی سطح نقاشی کلاژ به وجود آمد.

«کلاژ یا تکه چسبانی طرح یا نقشی است که از چسباندن قطعات کاغذ پارچه انواع خورده ریز های

مشابه فراهم آمده باشد این قطعات چسبانده شده را با رنگ همراه می کنند»

سبک های هنری معروف دنیا

نقاشان متافیزیک

طبیعت بیجان ران به عنوان موضوع تصویر بلکه از جنبه فوق حسی و متافیزیکی بررسی می‌کند گویی حس تنهایی با طبیعت بیجاندرجه بندی می شود این حالت در کارهای دکریکو نیز حاکم است.

سورئالیسم

از دید غیر واقعی به اجسام بی جان نگریستند برای مثال این مادریت به کتمان نام اشیا آنها را به ابزاری برای تفکر تبدیل می کند.

pop art

این شیوه آثار خود را با بهره گیری از آثار عوام و عناصر و پیش پا افتاده نظیر بطری نوشابه و قوطی کنسرو

و روشهای هنر تبلیغاتی به وجود آوردند.

مارسل دوشان و نقاشان این شیوه به نفس شی توجه می‌کنند و نفی و حضور مادی در زندگی روزمره خصوصیات کار آنان است شی از مکان واقعی و ماده خود خارج و به عنوان اثر هنری عرضه می شود

مثلاً اندی وارهول با تکثیر و تکرار شکل قوطی کنسرو و شیشه نوشابه یا اشعه تجاری و مصرفی به امکان از بین رفتن تکثیر و انبار آنها تاکید می ورزد.

ال گرکو در قرن هفدهم برای اولین بار در منظره پردازی روحیه اکسپرسیونیستی را به نمایش می گذارد.

منظره های ال گرکو با نگرشی منحصر به فرد با طرح بندی اطفال گرایانه و نقطه دید بالا نشانگر روح پر تلاطم و به من انگیزه طبیعت است.

درک عمومی هنر_سبک های هنری معروف دنیا

باروک نقاشانی همچو روبنس و رامبراند عناصر طبیعت را با پیچ و تاب ها و نورپردازی های شکمتان جلوه گر می کردند.

روکوکو در این شیوه طبیعت تزیینی تر و افراط گرایانه تر می شود.

سده هفدهم منظر نقش عمده می‌یابد که لطف لورن حالات غم‌انگیز مناظر ایتالیا را با احساس شاعرانه در می آمیزد در آثار منظره پردازان رمانتیسیسم ۱۹ به اوج خود می‌رسد اینستا بلور ترنر به درخشش و پویایی نور و رنگ در منظره توجه میکند.

کنستابل: بازنمایی مناظر روستایی و ترنر توسط نشان دادن نیروی رام نشدنی طبیعت ذهنیت شورانگیز

از طبیعت نشان می دهند. ترنر کاربرد هر رنگ را مدیون کار با آبرنگ بود و شفافیت رنگ های آبرنگ

استفاده جسورانه و هماهنگ رنگ ها را فراهم می نمود .

کانستابل برداشت های حسی خود را با چند حرکت سریع القلم و صحبت می کرد و بدین سان طراوت

طبیعت را می‌توان دید نقاشانی همچون کامیل کورو  و میه در مکتب باربیزون بسیار تحت تاثیر وی بودند.

آلمان و سبک رمانتیسیسم در منظره های فرید ریش با نوعی احساس مذهبی و سکوت عمیق توام بود.

سبک های هنری معروف دنیا_آموزشگاه کنکور هنر ندای دانش

تابلوهای رئالیسم   به طبیعت با قشر ضخیم رنگ و اجزای بزرگنمایی شده در پیش زمینه دیده می شود.

روسیه منظره پردازی رئالیستی در نقاشانی همچون شیشکین له ویتان دیده می شود.

امپرسیونیسم همراه با تحول شگرف و نشان دادن حالات متغیر نور و رنگ به وجود آمد

نقاشان معروف این مکتب مانع مونه رنوار سیسلی پیسارو دگا هستند.

نئو امپرسیونیست هایی همچون  سورا در شکل نقطه های رنگین را عاطفی و رنگهای تابانی که در آثار ونگوگ و خصوصیات نمادین و رنگ‌های یک دست آثار گوگن ساختار هندسی ترکیب بندی توجه به لغزندگی رنگ و نور و زاویه متفاوت سزان طبیعت را نوعی دیگر به ما می نمایند و همچون زاویه دید ناگهانی کار عکاسان در این آثار تاثیرگذار بوده و کارهای نقاشی شرق همچون باسمه های ژاپنی بر روحیه هنرمندان تاثیر گذاشت.

فوویست ها همچون ماتیس آن در درن تکیه بر بیان احساس مبتنی بر اعتراض تنفر دلهره ناشی

از جنگ جهانی دوم که در آثار اکسپرسیونیست ها دیده می شود همچون مونش کوکوشا  امیل نولده 

شیله  به سمت برداشت های ذهنی و تبدیل به بستری برای بیان شخصی هنرمند کوبیست ها با تکیه

بر احجام هندسی به سطح رساندن عناصر نقاشی زاویه دید متفاوتی از منظره نشان دادند

سورئالیست ها سالوادور دالی با جابجا کردن مناسبات تصویری خوان میرو و مارکس ارنست واقعی کردن و تغییر اشکال در منظره پردازی تغییراتی ایجاد کردند.

سبک های هنری معروف دنیا

انتزاعی منظره های کاندینسکی و پیت موندریان طبیعت را تا حد لکه ها و خطوط ساده می کنند.

لئوناردو داوینچی سایه پردازی های ملایم شاعران در پیکره‌های آثار داوینچی

میکل‌آنژ اندام های عضلانی و متنوع

رافائل حس معصومانه مریم کودک

ال گرکو ترمو در شیوه منریسم آموزش های رنسانس را با اغراق در حالات بدن نشان می دهند.

چهره پردازی در آثار رامبراند بانو موشکافی روانشناسان و استفاده آزاد از قشر رنگ همراه است

در آثار گویا تنوع کاراکترسازی و موقعیت‌های فیگور دیده می شود.

احیای دوباره انس یونان باستان در سبک نئوکلاسیک ظهور می‌کند و موضوعات شاعرانه و افسانه‌ای

در پیکره‌های رمانتیسیسم دیده می‌شود.

گوگن ماتیس مودیلیانی  از منحنی ها و ریتم زیبای نقاشی های ایرانی

پیکاسو و براک از ماسک ها و پیکره های آفریقایی

ویلیام بلیک گوستاوو کلمیت از پیکره های هخامنشی آشوری و مصری بهره جسته اند.

ثبت نام کلاس کنکور هنر

تمامی گروه های ریاضی،تجربی و انسانی با داشتن دیپلم نظام جدید می توانند در کنکور سراسری هنر شرکت نمایند.

رشته هنر و زبان  جزو گروههای شناور می باشند، یعنی هر داوطلب کنکور سراسری علاوه بر شرکت در یک گروه

اصلی ریاضی،تجربی و انسانی میتواند در گروه هنر نیز شرکت نماید.

 مهم ترین نکاتی در برای شرکت در کنکور هنر باید بدانید:

1-دروس تخصصی کنکور هنر

2-ضریب دروس تخصصی کنکور هنر

3-منابع کنکور هنر

 دروس تخصصی کنکور هنر شامل درک عمومی هنر،درک عمومی ریاضی و فیزیک

خلاقیت تصویری و تجسمی می باشد.

* ضریب دروس تخصصی کنکور هنر در هر زیرگروه متفاوت می باشد.

دروس آزمون کنکورهنر
نام درسضریب
درک عمومی هنر12
درک عمومی ریاضی-فیزیک5
خلاقیت تصویری و تجسمی3

آخرین تغییرات کنکور 1402-1403

اساتید کنکورهنر آموزشگاه ندای دانش

استادگوهری،استاد محبی،استاد کریمی،استادرضایی

برای رزرو کلاس کنکور هنر با آموزشگاه ندای دانش تماس بگیرید

77951352

77951357

77943704

77951345

77944371

 09912990830  شماره همراه آموزشگاه ندای دانش

nedayedanesh_academy : اینستاگرام

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا