آموزشگاه ندای دانش

مطالعه چیست؟

با ما همراه باشید:مطالعه چیست؟ مطالعه ی ثمر بخش چگونه است؟

از چه طریقی می توان بهتر یاد گرفت و بهتر آموخت؟از چه طریقی می توان بهتر یاد گرفت و بهتر آموخت؟ چگونه می توان مطالب و کیفیت یادگیری مفاهیم و اصول را در خود ارتقا داد و یادگری را با معنا ساخت؟

همه ی این ها از جمله سؤالاتی است که در ذهن دانش آموزان وجود دارد . حال ما در این مقاله می خواهیم مطالعه ی مؤثر را مرور کنیم. قبل از انجام هر کاری باید مراد از انجام آن را دانست لذا اولین گام در این مقاله تعریف مطالعه است.

مطالعه چیست؟

مطالعه یک فرآیند شرطی و اکتسابی جهت افزایش معلومات است، مطالعه فرآیندی شرطی و اکتسابی است یعنی مرحله به مرحله پیش می رود و دارای بخش های مختلفی مانند، مهارت های قبل از مطالعه ، ایجاد آمادگی، پیش مطالعه است

و یک سری شرایطی دارد و از همه مهم تر یعنی عادت دادن به خود در طول سال تحصیلی به یک روش خاص و اکتسابی است یعنی به دست آوردن، پس باید روش مطالعه را یاد گرفت.

برای این که ما در مطالعه شرطی شویم باید شرایطی را در نظر بگیریم، از جمله مکان مطالعه، زمان مطالعه و روش یا تکنیک مطالعه که به شرح هر یک به اختصار می پردازیم.

مطالعه چیست؟

آموزشگاه کنکور ندای دانش_مطالعه چیست؟ مطالعه ی ثمر بخش چگونه است؟

مکان مطالعه

بهتر است برای مطالعه ی ثمر بخش جای ثابتی را انتخاب کنیم و باز بهتر است پشت میز بنشینیم و مطالعه کنیم.

در مورد نور مکان مطالعه بهتر است از دو ترکیب نوری هم طیف زرد و هم طیف سفید استفاده کنیم تا چشم ها خسته نشوند. پس استفاده از لامپ مهتابی نور مطالعه این است که حتماً در زمان مطالعه پیرامونتان روشن باشد و فقط محلی که درس می خوانید روشن نباشد.

مطالعه چیست؟

دمای اتاق باید حدود 22 درجه ی سانتیگراد باشد. منظور این است که وقتی با لباس راحتی در اتاق خود نشسته اید

احساس گرمای زیاد و یا سرما نکنید چرا که یکی از عوامل حواس پرتی و ایجاد خواب آلودگی دمای زیاد اتاق است

دکور اتاق هرچه ساده تر و ثابت تر باشد بهتر است.

به عبارت دیگر دکور اتاق را مرتّب تغییر ندهید و چیزی که تداعی کننده ی خاطره ی خاصّی باشد در اتاقتان وجود نداشته

باشد. هرچقدر فضای دیدتان هنگام مطالعه محدودتر باشد میزان حواس پرتی تان هم کم تر خواهد بود.

زمان مطالعه

هیچ قانونی برای زمان مطالعه نداریم هر وقت که راحت بودید چه صبح زود و چه شب تا دیر وقت می توانید

مطالعه کنید و درس بخوانید.

ولی سه زمان در یادگیری خیلی مهم است که بهتر است در این زمان ها مطالعه کنید:

اول صبح: چون تازه از خواب بیدار شده اید و ذهنتان منع قبلی ندارد . مطالب را به راحتی در خود نگه می دارد

پس در برنامه ی روزانه خود طوری عمل کنید که حتماً اول صبح ها نیم یا یک ساعت بتوانید درس بخوانید.

آخر شب: به دلیل این که بعد از درس می خوابید و منع بعدی ندارید پس مطالب فرصت پیدا می کنند تا از نیمکره ی

راست که جایگاه حافظه ی کوتاه مدت است وارد نیمکره ی چپ که جایگاه حافظه ی بلند مدت است، شوند. برای

همین یادگیری افزایش پیدا می کند.

مطالعه چیست؟ مطالعه ی ثمر بخش چگونه است؟

دو ساعت قبل از غروب آفتاب: به دلیل کاهش اشعه ی کیهانی و نوع رابطه خورشید با زمین اختلال حواس در این زمان

کم می شود، پس سعی کنید از این زمان به خوبی جهت مطالعه ی ثمربخش استفاده کنید.

 البته این سه زمان برای درس خواندن مناسب هستند ولی نباید زمان های دیگر را از دست بدهید.

از جمله موارد دیگری که برای مطالعه ی ثمربخش باید رعایت شود و در حیطه ی زمان مطالعه می گنجد، با معده ی

پر و خالی درس خواندن است که هر دو مضر است.

کلاس کنکور ندای دانش /مطالعه چیست؟ مطالعه ی ثمر بخش چگونه است؟

روش یا تکنیک مطالعه_مطالعه چیست؟ مطالعه ی ثمر بخش چگونه است؟

مطالعه ی ثمربخش باید بر اساس یکی از سیستم های مطالعاتی باشد تا بازده کاری افزایش یابد « مُسخاب» م س خ ا ب اوّل کلمات زیر است:

مرور ، سؤال، خواندن، ازبرخوانی، و بازخوانی .

رعایت مراحل زیر شاگرد را به صورت فعّال در جریان یادگیری درگیر می سازد و زمینه هایی را برای تمرین اطالعات تازه

ای که شاگرد فرا گرفته است، فراهم می آورند

1:مرور

برای آموختن اطلاعات جدید، اولین گام مرور کلی است.

شما احتمالاً خواهید توانست گام نخست را با نگاه بر خالصه ی فصول کتاب انجام دهید این کار به شما کمک خواهد

کرد که اطلاعات هر فصل را با تجارب قبلی خود پیوند زنید و دانش مربوط را در ذهن خویش فعال سازید.

2:سوال

سؤال به شما کمک می کند که به صورت فعّال با مواد خواندنی درگیر شوید. در ضمن مرور فصول از خود سؤالاتی

بپرسید یعنی عناوین اصلی و فرعی هر فصل را به « سؤالات باز» تبدیل کنید.

تدبیر این است که هدف های خود را به صورت سؤال مشخص کنید و مطالب جدید را با آن چه از قبل یاد گرفته اید ربط دهید.

این گام در حد زیادی معناداری اطالعات جدید را افزایش می دهد و شما را به صورت فعال درگیر می کند. این کار

همچنین به شما کمک می کند که سؤاالت امتحانی را پیش بینی کنید.

3:خواندن

مطالب را بخوانید.

در ضمن مطالعه سعی کنید که سؤالاتی را که در گام 2طراحی کرده اید پاسخ دهید و آن چه را می خوانید با دانسته

های قبلی خود ربط دهید.

4:از برخوانی

به محض آن که مطالعه ی یک قسمت را تمام کردید، توقّف و تلاش کنید سؤالاتی را که درباره ی آن قسمت طراحی

کرده اید پاسخ دهید.

این تمرین فعّال به شما کمک می کند که از طریق ربط دادن مطالب جدید اطلاعات قبلی، به متن مزبور معنا ببخشید.

5:بازخوانی

جریان بازخوانی موجب صرفه جویی در وقت شما می شود.

زیرا ضروری نیست که تمام مطالبی را که قبل مطالعه کرده اید، دوباره بخوانید به جای آن، بر سؤالاتی که برایتان

مشکل است تمرکز و بخش های مشکل متن را مطالعه کنید تا بتوانید سؤالات را پاسخ دهید.

این گام، ارزیابی یادگیری شماست و در جایی که نیاز باشد امکان تمرین بیش تری را برای شما فراهم می آورد. با این 2

گام نه تنها می توانید توانایی مطالعه ی خویش را تقویت کنید بلکه می توانید آن را به دیگران نیز آموزش دهید.

در انتها نکات مهم و کلیدی که می توانند کمک کنند تا یک حالت خوب را به مدت طولانی حفظ کنید و خود را با آن

سازگار سازید؛ را بیان می کنیم.

یعنی دانش آموزی که عادت ندارد درس بخواند نباید با یک برنامه ی 11 ساعته آغاز کند بلکه باید با یک برنامه ی 2

ساعته شروع کند. برای این که بتواند این روند را ادامه بدهد.

در موقع ایجاد عادت جدید راندمان بین 21 تا 41 روز کاهش پیدا می کند. یعنی هر فردی که می خواهد رفتار جدیدی را آغاز کند باید بداند که در مرحله ی اول نه تنها اتفّاق مثبت خاصی نمی افتد بلکه اتفاقات منفی نیز پیش می آید یعنی راندمان کم می شود مثل این که فرد مریض می شود یعنی اگر فرد می خواهد عادتی را در خود ایجاد کند باید ریاضت بکشد و خوشبختانه از آن جا که نام انسان از دو ریشه ی انس و نسیان گرفته شده است ، سریع یک وضعیت را فراموش »نسیان» و به وضعیت جدید «انس» می گیرد.

منتظر نقطه ی آغاز برای شروع تحوّل جدید نباشید. نگویید از اول هفته شروع می کنم و یا از اول ماه درس می خوانم.

هر وقت خواستید تغییری در خود ایجاد کنید آن مناسب است و می تواند آغاز حرکت باشد.

تراز در کنکور چیست و چگونه محاسبه می شود؟

پرورش تفکر-مشاوره کنکورندای دانش

راهکارهای تمرکزبر درس خواندن-کنکور1402

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا