آموزشگاه ندای دانشاخبار مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسریاخبار مرتبط با دانشگاهاخبار مرتبط با کنکور سراسریانتخاب رشتهتحصیلات دانشگاهیدانشگاهدانشگاه سراسریشرایط تحصیلکنکور سراسریکنکور هنرمتوسطه دوممدرسهمشاوره تحصیلی دانش آموزانمشاوره تحصیلی مدارسمشاوره کنکور سراسری

ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 1402

ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 1402

پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت بومی پذیری می باشد.

1– گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هریک از کد رش-ته محل ها با توجه به دامنه پذیرش
که در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بوم-ی/مح-ل خدم-ت) درج شده، صورت می پذیرد.

2-متقاضیان رش-ته های مورد نیاز آموزش وپرورش دقت نمایند چنانچه در یک کد
 دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوم-ی استان-ی درج شده باشد همه متقاضیان
آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند.

(اگر بوم-ی شهرس-تانی درج شده باشد همه داوطلبان بوم-ی آن و بخ-ش های تابعه، مجاز به
انتخاب کد رش-ته محل هستند.
بنابراین اگر از یک ش-هر فقط یک بخ-ش در دامنه پذی-رش نوشته شده باشد، داوطلبان همان ب-خش و
دهستان های مربوطه، مجاز  به انتخ-اب کد جهت استفاده از سهمیه بوم-ی منطقه ای خواهند بود.(

3- در کد رش-ته هایی که برای یک اس-تان درج شده است محدودیتی برای انتخاب توسط
داوطلب بومی آن استان وجود ندارد، پس در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که
بر اساس دامنه پذی-رش مندرج برای آن، بومی بخش، شهر یا شهرستان و بخش های
تابعه آن تلقی میشوند.

چنان چه در یک کد رش-ته مح-ل که پذی-رش در آن، به صورت بوم-ی شهری درج شده است
ولی( داوطلب واجد شرایط بر اساس دامنه پذیرش) وجود نداشته باشد ظرفی-ت خالی مانده آن کد رش-ته
مح-ل به داوطل-بان همان استان که کد رش-ته م-حل مزبور را انتخاب نموده اند اختصاص مییاشد

رزرو مشاوره انتخاب رشته کنکور حضوری با مهندس حمید محمودی

تهران نارمک ضلع شرقی میدان هفت حوض کوچه فاطمه زهرا پلاک11 ساختمان ندای دانش

77951345
77944371
09912990830

نکات مهم_ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 1402

الف- (محل خدمت): تحت هر شرایطی  برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد. پذیرفته شدگان نهایی مکلفند به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری به آموزش وپرورش بسپارد

ب- تعیین مح-ل خدمت :محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم (چند شهر/شهرستان/ منطقه) میباشد
 در اختیار اداره کل آموزش وپرورش استان مربوطه خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به به صورت قطعی اعلام خواهد شد.
عدم مراجعه به محل خدم-ت تعیین شده، به منزله استنکاف از ایفای تعهد  تلقی خواهد شد.

*داوطلبان از میان واجدین شــرایط در آزمون بر اســاس اولویت های انتخابی تا دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام
 مصــاحبه تخصــصــی و احراز صلاحیتهای عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش
وپرورش معرفی خواهند شد.
— معرفی متقاضی جهت انجام مصاحبه تخصصی و گزینش به منزله قبول نهایی فرد در دانشگاه های مذکور تلقی نمیگردد–

کسب نمره علمی بالاتر در مقایسه با سایرداوطلبان درکد رش-ته انتخابی(طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی آموزشوپرورش الزامی است

داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش وپرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد

شرایط عمومی : ثبت نام دانشگاه فرهنگیان کنکور 1402

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2-اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 4-داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله
 5-نداشتن سابقه محکومیت جزائی یا کیفری مؤثر
6-عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الکل و هر نوع مواد اعتیادآور
7-عدم وابستگی تشکیلاتی، هواداری ازاحزاب وسازمان ها و گروه های غیرقانونی
8-داشتن گواهینامه پایان دوره پیشدانشگاهی(داوطلبان نظام آموزشی قدیم) یا دیپلم متوسطه دوم
(نظام آموزشی جدید)

درصورت معرفی داوطلب به آموزش وپرورش، انجام مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی از افرادی که فاقد مدرک پیش دانشگاهی(نظام آموزشی قدیم) ویا دیپلم (نظام جدیدآموزشی) باشند تحت هر شرایطی(بجز تجدیدهای امتحانات نهایی شهریورسال 1402 به شرط ارائه گواهی لازم ازمنطقه)، مجاز نخواهد بود.

ثبت نام دانشگاه فرهنگیان

شرایط اختصاصی:

1-کسب حداقل نمره کل نهایی علمی 6000و بالاتر جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی
 مربوط در آزمون سرا سری خواهد بود.
 تبصره): کسب حداقل نمره کل نهایی علمی 5500 برای پذیرش قاریان وحافظان قرآن و استعداد برتر ملی الزامی می باشد.

2-نداشتن هیچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت(دائم یا موقت) به نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی،
(از آغاز تا پایان دوره ی تحصیل در دانشگاه)

3-حداقل معدل کل 14 در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول،دوم و سوم) تعیین می گردد.

4-سن مجاز: حداکثر 24 سال تمام
(متولدین 1/7/1378 به بعد می توانند متقاضی بشوند).

5-بومی بودن داوطلب

کلاس کنکور در شرق تهران
کلاس کنکور در شرق تهران

آیا قبول شدگان کنکور 1401 میتوانند در دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنند؟

دانشجویان دوره روزانه ،نوبت دوم، پیام نور،دانشگاه آزاد اسلامی، مجازی، پردیس،
سال 1401به شرط نداشتن منع نظام وظیفه عمومی، می توانند رش_ته های مورد نیاز
را انتخاب نمایند .بدیهی است در صورت قبول-ی، باید از رش-ته قبلی خود انصراف دهند وفرم مربوطه
را به دانشگاه جدید خود در زمان پذیرش ارائه نمایند.

دانلود دفترچه انت-خاب رش-ته کنکور 1402 تمامی گروه ها

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا