آموزشگاه ندای دانشاخبار مرتبط با دانشگاهاخبار مرتبط با کنکور سراسریدانشگاه سراسریزمان بندی آزمون هاکنکور سراسریمتوسطه دوممشاوره تحصیلی دانش آموزانمنابع کنکور سراسری

منابع کنکور سراسری سال 1400

منابع کنکور سراسری سال 1400

 

⇐میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 1400⇒

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال 1400همانند سال 1399 می‌باشد

 

آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می‌شود 

 

 فهرست منابع کنکور سراسری سال 1400 بر اساس نظام 3-3-6 به شرح جداول ذیل می‌باشد:

 الف ـ دروس عمومی

نام درس

نام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپ

ملاحظات

1- زبان و ادبیات فارسی

فارسی (1)110201دهم97

فارسی (2)

111201یازدهم

98

فارسی (3)112201دوازدهم

99

2- عربی

عربی، زبان قرآن (1)

110206دهم97عمومی غیر گروه آزمایشی علوم ­انسانی

عربی، زبان قرآن (2)

111206یازدهم

98

عربی، زبان قرآن (3)112206دوازدهم

99

عربی، زبان قرآن (1)

110207دهم97عمومی گروه آزمایشی

علوم ­انسانی

عربی، زبان قرآن (2)111207یازدهم

98

عربی، زبان قرآن (3)

112207دوازدهم

99

عربی، زبان قرآن (1)

110208دهم97عمومی گروه آزمایشی

علوم­انسانی  برای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی

عربی، زبان قرآن (2)

111208یازدهم

98

عربی، زبان قرآن (3)112208دوازدهم

99

3- فرهنگ و معارف اسلامی

دین و زندگی (1)110204دهم97عمومی غیر گروه آزمایشی علوم ­انسانی

دین و زندگی (2)

111204یازدهم98
دین و زندگی (3)112204دوازدهم

99

دین و زندگی (1)

110205دهم97عمومی گروه آزمایشی

علوم ­انسانی

دین و زندگی (2)

111205یازدهم

98

دین و زندگی (3)112205دوازدهم

99

اصول عقاید (1)110227دهم97

عمومی گروه آزمایشی

 علوم­انسانی برای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی

اصول عقاید (2)

111232یازدهم

98

اصول عقاید (3)

112227دوازدهم

99

4- زبان انگلیسی

زبان خارجی (1)110230دهم97

انگلیسی (2)

111230یازدهم

98

انگلیسی (3)112230دوازدهم

99

 

 ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی (منابع کنکور سراسری سال 1400)

نام درس

نام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپملاحظات
1- ریاضیات

ریاضی (1)

110211دهم97
هندسه (1)110213دهم

97

هندسه (2)

111213یازدهم

98

آمار و احتمال111215یازدهم

98

حسابان (1)

111214یازدهم98
حسابان (2)112214دوازدهم

99

هندسه (3)

112213دوازدهم99
ریاضیات گسسته112215

دوازدهم

99

2- فیزیک

فیزیک (1)110209دهم97
فیزیک (2)111209یازدهم

98

فیزیک (3)

112209دوازدهم99
3- شیمیشیمی (1)110210دهم

97

شیمی (2)

111210یازدهم98
شیمی (3)112210دوازدهم

99

 

زمان برگزاری کنکور 1400
زمان برگزاری کنکور 1400

 ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی ( منابع کنکور سراسری سال 1400 )

نام درس

نام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپ

ملاحظات

1- زمین ­شناسی

زمین شناسی111237یازدهم98

2- ریاضیات

ریاضی (1)110211دهم97
ریاضی (2)111211یازدهم

98

ریاضی (3)112211دوازدهم

99

3- زیست شناسی

زیست­ شناسی (1)110216دهم97
زیست­ شناسی (2)111216یازدهم

98

زیست­ شناسی (3)

112216دوازدهم

99

4- فیزیک

فیزیک  (1)110214دهم97
فیزیک (2)111244یازدهم

98

فیزیک (3)

112244دوازدهم

99

5- شیمی

شیمی (1)110210دهم97
شیمی (2)111210یازدهم

98

شیمی (3)

112210دوازدهم

99

 

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی

که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب‌های «اصول عقاید 1، 2 و 3»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن 1، 2 و 3» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام 1 و 2 و تاریخ 3 (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می‌شود. در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید انتخاب کنند که صرفاً به یکی از دفترچه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتاب‌های دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

 

دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی ( منابع کنکور سراسری سال 1400 )

 

نام درس

نام کتابکد کتابپایه تدریسسال چاپ

ملاحظات

1- ریاضیات

ریاضی و آمار (1)110212دهم97

ریاضی و آمار (2)

111212یازدهم

98

ریاضی و آمار (3)112212دوازدهم

99

2- اقتصاد

اقتصاد110221دهم97
3- زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (1)110203دهم

97

علوم و فنون ادبی (2)

111203یازدهم98
علوم و فنون ادبی (3)112203دوازدهم

99

4- زبان عربی

عربی، زبان قرآن (1)

110207دهم97
عربی، زبان قرآن (2)111207یازدهم

98

عربی، زبان قرآن (3)

112207دوازدهم99
عربی، زبان قرآن (1)110208دهم

97

دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی

عربی، زبان قرآن (2)

111208یازدهم98
عربی، زبان قرآن (3)112208دوازدهم

99

5- تاریخ

تاریخ (1) ـ ایران و جهان باستان

110219دهم97
تاریخ (2) ـ از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه111219یازدهم

98

تاریخ (3) ایران و جهان معاصر

112219دوازدهم99
تاریخ اسلام (1)110233دهم

97

دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی

تاریخ اسلام (2)

111233یازدهم98
تاریخ (3) ـ ایران در دوره اسلامی112233دوازدهم

99

6- جغرافیا

جغرافیای ایران110218دهم97
جغرافیای (2) ـ جغرافیای ناحیه­ای111218یازدهم

98

جغرافیا (3) (کاربردی)

112218دوازدهم99
7- علوم اجتماعیجامعه­ شناسی (1)110220دهم

97

جامعه ­شناسی (2)

111222یازدهم98
جامعه ­شناسی (3)112222دوازدهم

99

8- فلسفه

فلسفه

111226یازدهم98
فلسفه (2)112226دوازدهم

99

9- منطق

منطق110223دهم97
10- روان­شناسیروان­شناسی111224یازدهم

98

 

تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری سال99

اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال 99

کلاس کنکور

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 12 =

بستن
بستن