www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

نمونه سوال عربی یازدهم تجربی و ریاضی نوبت اول و دوم همراه پاسخ نامه

نمونه سوال عربی یازدهم تجربی و ریاضی نوبت اول و دوم همراه با پاسخ نامه

درس عربی دانش آموزان رشته تجر‌بی و ریا‌‌‌ضی در سال یازدهم مشترک بوده و شامل هفت درس می شود.

ما دراین مطلب سعی بر ارائه نمونهسوالعربی یازدهم تجربی و ریاضی نوبت اول و دوم همراه با پاسخ نامه و بارم بندی امتحان درس عربی و ارائه مطلبی در خصوص مواد درسی که دانش آموزان در، درس عر‌‌‌‌‌‌‌‌بی پایه یازدهم آموزش می گیرند جهت یادآوری خواهیم داشت.

بارم بندی عربی پایه یازدهم سال تحصیلی1403-1402

امتحان کتبی عربی زبان قرآن 2 ریاضی و فیزیک/علوم تجربی(از درس اول تا درس چهارم)نوبت اول:

جهت دریافت نمونه سوال عربی یازدهم تجربی و ریاضی نوبت اول و دوم همراه با پاسخ نامه روی لینک هر سوال کیلیک نمایید:

نمونه سوال عربی یازدهم تجربی‌وریاضی نوبت اول همراه با پاسخ نامه:

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی و تجربی نوبت اول-1

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت اول-2

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت اول-3

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت اول-4

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت اول-5

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت اول-6

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت اول-7

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت اول-8

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت اول-9

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت اول-10

بارم بندی عربی پایه یازدهم سال تحصیلی1403-1402

امتحان کتبی عربی زبان قرآن 2 ریاضی و فیزیک/علوم تجر‌‌‌‌‌‌‌بی نوبت دوم(خرداد،شهریور و دی):

نمونه سوال عربی یازدهم تجربیوریاضی همراه با پاسخ نامه:

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت دوم-1

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت دوم-2

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت دوم-3

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت دوم-4

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت دوم-5

نمونه سوال عربی یازدهم ریاضی تجربی نوبت دوم-6

آموزشگاه کنکور و تقویتی ندای دانش
آموزشگاه کنکور و تقویتی ندای دانش

در درس اول از عربی یازدهم مبحث اسم تفضیل و اسم مکان به دانش آموزان تدریس می شود.

اسم تفضیل اسمی است که بر مفهوم برتری دلالت دارد. به عبارت دیگر اسم تفضیل بیانگر زیادتر بودن صفتی در فردی یا چیزی نسبت به دیگری یا دیگران است.

اسم تفضیل معادل صفت تفضیلی (صفت برتر) و صفت عالی (صفت برترین) در زبان فارسی است و بر وزن اَفعَل می آید.

اسم مکان اسمی است که بر مکان دلالت دارد و بیشتر بر وزن مَفعَل و گاهی بر وزن های مَفعِل و مَفعَلَه است.

در درس دوم از عربی یازدهم مبحث اسلوب شرط و ادوات آن به دانش آموزان تدریس می شود.

قواعد این درس در مورد جملات شرطی است. به کلماتی که در ابتدای جملات شرطی می آیند ادوات شرط گفته می شود.

مهمترین ادوات شرط عبارتند از:

مَن: هرکس     ما: هرچه     اِن: اگر

معمولا این ادوات بر سر عبارتی می آیند که دو فعل دارد، فعل اول را فعل شرط و فعل دوم را جواب شرط می نامند.

در اسلوب شرط انجام شدن فعل شرط، شرطِ به وقوع پیوستن جواب شرط است.

در درس سوم از عربی یازدهم مبحث معرفه و نکره به دانش آموزان تدریس می شود.

اسم نکره به اسمی گفته می شود که بر شخص یا چیز نامشخص و ناشناخته ای دلالت داشته باشد.

اسم معرفه به اسمی گفته می شود که بر شخص یا چیز مشخص و شناخته شده ای دلالت داشت باشد.

انواع معرفه: اسم های “ال” دار و اسم های “عَلَم” یا خاص

در درس چهارم از عربی یازدهم مبحث جمله بعد از اسم نکره به دانش آموزان تدریس می شود.

اسم نکره اسمی است که غالبا با علامت تنوین می آید و در ترجمه به همراه یک یا ی ترجمه می شود.

1-ماضی+ماضی= ماضی بعید در زبان فارسی

یعنی اگر فعل جمله قبل ماضی و فعل جمله بعد از اسم نکره نیز ماضی باشد فعل جمله دوم معمولا به صورت ماضی بعید یا ماضی ساده ترجمه می شود.

2-ماضی+مضارع= ماضی استمراری در زبان فارسی

یعنی اگر فعل جمله قبل ماضی و فعل جمله بعد از اسم نکره مضارع باشد فعل جمله دوم معمولا به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.

3-مضارع+مضارع= مضارع التزامی در زبان فارسی

یعنی اگر فعل جمله قبل مضارع و فعل جمله بعد از اسم نکره نیز مضارع باشد فعل جمله دوم معمولا به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.

در درس پنجم و ششم از عربی یازدهم مبحث فعل مضارع به دانش آموزان تدریس می شود.

1-گاهی قبل از فعل مضارع حروف اَن،کَی، لـِ ، لِکَی،حَتَی آورده می شود که در این صورت معنای فعل مضارع تغییر کرده و در زبان فارسی به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.

2-لَن از حروفی است که قبل از فعل مضارع می آید و معنای آن را به آینده منفی تبدیل می کند.

3-هرگاه بر سر فعل مضارع حرف لَم بیاید معنای آن را به ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی تبدیل می کند.

4-اگر قبل از فعل مضارع حرف لـِ بیاید و به عنای باید باشد به آن لام امر می گویند و معنای فعل مضارع را به مضارع التزامی تبدیل می کند.

5-فعل نهی با افزدون حرف لا نهی بر سر فعل مضارع ساخته می شود.فعل نهی اختصاص به دوم شخص ندارد بلکه در تمام صیغه های مضارع می تواند ساخته شود.

در درس هفتم از عربی یازدهم مبحث افعال ناقصه به دانش آموزان تدریس می شود.

به فعل های کانَ:بود،است – صارَ:شد – اَصبَحَ: شد – لَیسَ: نیست افعال ناقصه می گویند.

برگزاری کلاس کنکور ریاضی تجربی انسانی هنر
حضوری و نیمه خصوصی 15 الی 20 نفره
برترین اساتید کنکور تهران
تمامی دروس تخصصی از پایه دهم،یازدهم و دوازدهم تا کنکور
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
پانسیون مطالعاتی دخترانه Vip
تدریس دروس عمومی ویژه امتحان نهایی

77951357
77951352
77943704
09912990830

بهترین پانسیون مطالعاتی
بهترین پانسیون مطالعاتی دخترانه

برای دریافت نمونه سوال امتحانی سایر دروس مقطع یازدهم به لینک های زیر مراجعه کنید:

نمونه سوال امتحانی زیست یازدهم

نمونه سوال امتحانی هندسه یازدهم

نمونه سوال امتحانی فیزیک یازدهم

نمونه سوال امتحانی شیمی یازدهم

نمونه سوال امتحانی ریاضی یازدهم

نمونه سوال امتحانی زبان یازدهم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا